อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 1 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 1 เมษายน 2563

CONNEXT ED เฟส3 ยกระดับการศึกษาไทยต่อเนื่อง

รมว.ศธ.ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานภาครัฐผนึกภาคเอกชน-ซีพีออลล์และภาคประชาสังคมเดินหน้า CONNEXT ED เฟส3 ยกระดับการศึกษาไทยต่อเนื่อง ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20.00 น.


วันนี้(22 พ.ย.) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รวม.ศึกษธิการ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานภาครัฐ เปิดเผยว่า ในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนประจำปี2562 (CONNEXT ED Workshop 2019) เมื่อเร็วๆ นี้ ตนขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาการศึกษาไทยในโครงการสานอนาคตการศึกษาส่งผลต่อการสร้าง 3 สิ่งสำคัญให้เกิดขึ้นนั่นก็คือ “ประวัติศาสตร์”ในการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือของทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนทั้ง 4,700 แห่งทั่วประเทศนำไปสู่ “การปฏิรูปการศึกษา” ในทุกมิติถือเป็นปาฏิหาริย์ต่อการเสริมความเข้มแข็งของการจัดการศึกษาภาครัฐที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

“มั่นใจว่าผู้นำรุ่นใหม่หรือSchool Partner จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริงช่วยสร้างโอกาสที่ดีแก่เด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญและเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป” รมว.ศธ. กล่าว

ด้านนายธานินทร์บูรณมานิตกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ.ซีพีออลล์ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในประเทศไทยกล่าวว่านโยบายส่งเสริมการศึกษาในโครงการCONNEXT ED ถือเป็นนโยบายสำคัญที่ทุกคนในองค์กรให้การสนับสนุนมาโดยตลอดโดยเฉพาะการสร้างบุคลากรที่เรียกว่าSchool Partners หรือSP เพื่อลงไปร่วมศึกษาปัญหาและพลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาการร่วมขับเคลื่อนโครงการ3 ปีที่ผ่านมาทำให้เรามีข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานปีนี้จึงเชื่อมั่นว่าจะยกระดับการศึกษาและโรงเรียนทั่วประเทศให้ดีขึ้นต่อๆไป
 
“ซีพีออลล์ส่งเสริมให้บุคลากรที่อยู่ในทุกพื้นที่ได้มีบทบาทร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมในท้องถิ่นของตนเองส่งผลให้การดำเนินงานใน2 ระยะที่ผ่านมาซีพีออลล์สามารถเข้าใจและเข้าถึงความต้องการของโรงเรียนที่อยู่ภายใต้ความดูแลกว่า300 แห่งในทุกพื้นที่จนเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมคือนักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้นมีทักษะอาชีพที่หลากหลายสามารถสอบเข้าไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นซึ่งถือเป็นความสำเร็จจากการร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง” นายธานินทร์ กล่าวด้านนางสาวกุสุมา สมาคม เจ้าหน้าที่ศูนย์กระจายสินค้าประจำจังหวัดสุราษฏร์ธา กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้เป็นฟันเฟืองเล็กๆในการขับเคลื่อนระบบการศึกษาไทยทำให้เด็กๆมีช่องทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้นส่วนใหญ่เราจะทำงานร่วมกับครูและผู้อำนวยการโรงเรียนช่วยวางแผนการทำโครงการต่างๆออกมาเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและได้ทำในสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมมากกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างเดียว

“3 ปีที่ผ่านมาเราไม่เพียงเข้าไปเสริมจุดเด่นลดจุดอ่อนให้กับโรงเรียน แต่เราได้สร้างสรรค์กิจกรรมโครงการต่างๆเพื่อทำให้เด็กๆสนุกกับการเรียนมีทักษะอาชีพรองรับงานในอนาคตเราเชื่อมั่นว่าเด็กๆจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพและจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะเข้ามาพัฒนาประเทศของเราให้เติบโตแข็งแกร่งยิ่งๆขึ้น” นางสาวกุสุมา

ทั้งนี้ ภายในงาน รมว.ศธ. ได้มอบโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติแก่นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซีพีออลล์จำกัด(มหาชน) ในฐานะภาคเอกชนผู้ร่วมขับเคลื่อนโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามปณิธานซีพีออลล์“ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”  

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 39