อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564

เล็งย้ายโฮมสคูลให้สป.ศธ.ดูแล

ชงย้าย”โฮมสคูล”พ้นสพฐ.เข้าสังกัด สป.ศธ. ลดช่องว่างการทำงานระหว่างเจ้าหน้าที่ กับบ้านเรียนและศูนย์การเรียน พร้อมเร่งรัดไขทุกประเด้นปัญหาให้เด็กได้รับสิทธิตามกฎหมาย   จันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.45 น.

วันนี้(25พ.ย.)นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาเเละประธานยุทธศาสตร์ นโยบาย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ตนได้ประชุมร่วมกับนายเทวินฏฐ์ อัครศิลาชัย เลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย(สกล.) เเละ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เกี่ยวกับสิทธิของเด็กในศูนย์การเรียน และ บ้านเรียนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 18(3) ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยปัจจุบันมี 87ศูนย์ ทั้งประเภทบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน สถานประกอบการ และบ้านเรียน(Home school) รวมประมาณ 1,000 กว่าครอบครัว โดย สกล.ขอให้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเด็กในศูนย์การเรียนฯให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายทั้งอาหารเสริม(นม) อาหารกลางวัน ปรับปรุงเรื่องการออกใบอนุญาตทำงานของครูอาสาสมัครต่างชาติในศูนย์การเรียน จัดทำระบบฐานข้อมูลของเด็กที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ DMC การศึกษาของชาติได้ ให้สิทธิการเรียนหลักสูตรทหารรักษาดินแดน(รด.) ตลอดจนสิทธิในการเรียนแบบทวิศึกษาร่วมกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา

  “ปัจจุบันสถานศึกษาแบบบ้านเรียนฯ อยู่ในกำกับดูแลของสำนักนโยบายและแผน สพฐ.  เนื่องจากเป็นสถานศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ที่มีแนวทางรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย และแตกต่างจากการศึกษาในระบบ จึงเป็นภาระความยุ่งยากเพิ่มเติมของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้เกิดช่องว่างในการสื่อสาร การส่งเสริม ติดตาม ประเมินผลและการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ กับบ้านเรียนและศูนย์การเรียนมาตลอด จนบางแห่งต้องพึ่งกระบวนการยุติธรรม ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ประชุมเห็นตรงกันว่า ควรย้ายไปขึ้นตรงกับสำนักงานปลัด ศธ. โดยผมได้ขอให้ สพฐ.จัดทำข้อสรุปร่วมกับสมาคมฯ เพื่อนำเสนอคุณหญิงกัลยา และ ปลัด ศธ. เพื่อพิจารณาเสนอ รมว.ศธ.ต่อไป”นายภูมิสรรค์กล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    99%
  • ไม่เห็นด้วย
    1%

ความคิดเห็น