อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

เตือนครูกว่า2แสนรายอย่ามัวใจเย็นต่อตั๋วครู

“เอกชัย”เตือนครู 2 แสนกว่าราย อย่างมัวใจเย็นต่อตั๋วครู ก่อนหมดอายุต้องให้เสร็จก่อน 7 ธ.ค.นี้ ยันต่อตั๋วครูไม่ง่าย ตรวจเข้ม และมีประวัติในระบบดิจิทัล จันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.59 น.

วันนี้( 25 พ.ย.)รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) คุรุสภา กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้จัดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็น ว่า ควรทำให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมีความศักดิ์สิทธิ์ ไม่ใช่ได้มาแล้วก็ไม่ได้ใช้ เมื่อใบอนุญาตหมดอายุก็ไปต่ออายุ ถ้าต่อไม่ทันก็เสียแค่ค่าปรับเท่านั้นว่า การต่อใบอนุญาตไม่ได้ง่ายขนาดนั้น เพราะคณะกรรมการรับรองความรู้ จะดูประวัติการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 5 ปีของครู ซึ่งครูต้องมีการเข้าอบรมในหลักสูตรที่ กมว.รับรองไม่ต่ำกว่า 100 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาอาจจะขาดในเรื่องการเก็บข้อมูลการพัฒนาตนเองของครู และกรรมการรับรองความรู้ก็เชื่อตามที่ครูเขียนมา แต่ขณะนี้คณะกรรมการรับรองความรู้จะดูเข้มข้นขึ้น มีการปรับฐานข้อมูลบันทึกประวัติการพัฒนาตนเองของครูลงในระบบดิจิทัล รวมถึงประวัติต่างๆของครูว่าเคยถูกลงโทษทางวินัย หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือไม่ เพื่อป้องกันผู้ที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมและถูกเพิกถอนใบอนุญาตไปแล้วไม่ให้ย้ายไปสอนโรงเรียนอื่นได้ และถ้า พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ประกาศใช้ ก็จะมี การแก้ไข พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากร. ทางการศึกษา พ.ศ2546 ให้ทันสมัยและเป็นสากลอีกด้วย

รศ.เอกชัย กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้มีข้อมูลว่ามีผู้ที่ใบอนุญาตฯจะหมดอายุในวันที่ 8 ธ.ค.2562 ประมาณ 2 แสนกว่าราย ซึ่งต้องรีบดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน 180 วัน ก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ หรือ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 ธ.ค.2562 ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2559 เพื่อให้ใบอนุญาตฯสามารถใช้ได้ต่อเนื่องจากใบเดิม และเพื่อหลีกเลี่ยงค่าดำเนินการกรณีขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้าเป็นรายเดือน ทั้งนี้ตนอยากให้สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาช่วยตรวจสอบวันหมดอายุใบอนุญาตฯของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในสังกัดด้วย.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 34