อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563

ไทยอ่อนภาษารั้งท้ายอาเซียน ส่อกระทบตลาดแรงงาน

เอ็กซ์เชนจ์ อิงลิช เผยสถิติประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษของแรงงานไทย รั้งท้ายอันดับ 6 จาก 8 ประเทศอาเซียน เน้นย้ำภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่สำคัญต่อการเติบโตในตลาดแรงงาน อังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.55 น.

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เอ็กซ์เชนจ์ อิงลิช นายอภิธา วัลลภศิริ ผู้อำนวยการสถาบันสอนภาษา ภาษาอังกฤษ เอ็กซ์เชนจ์ อิงลิช เปิดเผยว่า จากการจัดอันดับ English Proficiency Index (EF) หนึ่งในตัววัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกระบุว่า ประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษของแรงงานไทยปี 2562 อยู่อันดับ 74 จากประเทศที่เข้าร่วมทดสอบ 100 ประเทศ ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับ Very Low Proficiency เป็นอย่างมาก

นอกจากนี้หากเทียบในแถบเอเชียก็อยู่ในอันดับที่ 17 จาก 25 ประเทศ และรั้งท้ายอันดับ 6 จาก 8 ประเทศอาเซียน ด้วยคะแนนเฉลี่ยเพียง 47.61 คะแนนเท่านั้น การจัดอันดับดังกล่าวสะท้อนปัญหาการขาดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าเป็นเครื่องมือหลักในการสื่อสารของคนทั่วโลก ซึ่งเมื่อแรงงานขาดทักษะย่อมส่งผลกระทบต่อศักยภาพการแข่งขันของไทยเช่นกัน ทำให้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นตัวแปรที่สำคัญในการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานอีกด้วย นอกจากนี้ผู้ที่มีทักษะด้านภาษาดีย่อมมีโอกาสในการได้งานกว่าผู้สมัครอื่นๆ โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่มนุษย์จะต้องมีการแข่งขัน กับเทคโนโลยีที่กำลังจะมาแทนที่และส่งผลกระทบอย่างมาก ต่อการจ้างงานโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ไอแอลโอ กล่าวว่า  ประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทยและเวียดนาม จะมีการลดจำนวนคนงานถึง 54-56% ของจำนวนการจ้างงานที่มีอยู่เพื่อนำระบบการทำงานอัตโนมัติหรือเอไอ (A) มาใช้แทน อย่างไรก็ตามในตลาดแรงงานยังคงต้องการคนที่มีทักษะด้านการสื่อภาษาอังกฤษที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการในการขยายฐานธุรกิจไปยังต่างประเทศ นอกจากนี้จากการสำรวจเงินเดือนทั่วโลกประจำปีโดย โรเบิร์ต วอลเทอร์ส บริษัทที่ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากร ได้ระบุ ในปี 2559 บริษัทในประเทศไทยยินดีจ่ายเงินเดือนเพิ่มขึ้น 15-25% ให้กับบุคลากรที่มีทักษะการทำงานในโลกดิจิตอล และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี  โดยบุคคลากรที่มีทักษะเหล่านี้จะได้รับโอกาสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นศึกษาดูงานต่างประเทศ การทำงานร่วมกับคู่ค้ารายใหญ่ ไปจนถึงโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งด้วย


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    89%
  • ไม่เห็นด้วย
    11%

บอกต่อ : 27