อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

สั่งปลดยกชุด! ผู้บริหารโรงเรียน'กรุงเทพคริสเตียน'

คกก.ควบคุม รร.กรุงเทพคริสเตียน สั่งปลดรักษาการผอ.ร.ร. -ผู้จัดการ พร้อมตั้ง 2 คณะอนุกรรมการเคลียร์บัญชี-กฎหมาย ศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.01 น.

วันนี้ ( 29 พ.ย.) ที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม ประธานคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการควบคุมฯ นัดแรกโดยใช้เวลาประชุมนานกว่า 7 ชั่วโมง ว่า ที่ประชุมมีมติให้ปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของบุคคลและให้บุคคลพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 1.นายยอด วิจักษณ์โยธิน ให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน และให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการควบคุมฯ มอบหมาย 2.นางวราภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและมาตรฐานคุณภาพ และให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน 3.นางชูชีวี ม่วงวิโรจน์ ให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ และให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการควบคุมฯมอบหมาย 4. นางจินตนา ปรีชาจารย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการอีกหน้าที่หนึ่ง 5.นายบรรจง ชมภูวงศ์ ให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝายกิจการพิเศษและให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการควบคุมฯมอบหมาย 6.นายสุรินทร์ อนุชิราชีวะ ให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝายบริการ และให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการควบคุมฯ มอบหมาย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

นอกจากนี้ที่ประชุม ยังตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา 2 ชุด คือคณะอนุกรรมการด้านบัญชี มีนายพรชัย มาตังคสมบัติ อดีตอธิบการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานและคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและอรรถคดีนายวันชัย ศิริชนะ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธาน ทั้งนี้ ในวันที่ 4 ธ.ค.นี้ จะมีการประชุมครูผู้สอนทุกคน เพื่อทำความเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะบางคนอาจไม่รู้ข่าวสาร เกิดความไม่เข้าใจ รู้สึกไม่มั่นคง ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอน ดังนั้นหากครูมีความมั่นใจ มีความมั่นคงในอาชีพก็จะส่งผลให้การสอนมีประสิทธิภาพตามไปด้วย 

“จากการหารือ ที่ประชุมไม่มีความกังวล เพราะคณะกรรมการชุดนี้ เชิญบุคคลที่มีเกียรติ และมีชื่อเสียงระดับประเทศ ทั้ง นายเทียนฉาย กีระนันทน์ อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นายวันชัย นายพรชัย  พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายคนเข้ามาช่วยกันดูแล และตั้งใจว่าเรื่องนี้ต้องทำให้เร็ว ช้าไม่ได้ แต่จะให้บอกว่าเสร็จเมื่อไรนั้นคงไม่ได้ ต้องแล้วแต่สภาพปัญหา ส่วนกรณีที่บอกว่า มีการพาเด็กออกมาประท้วงนั้น ผมเองคิดว่า ไม่ใช่การเอาเด็กมาเป็นตัวประกัน  เด็กยุคนี้ทันสมัยไม่ใช่ใครจะมาสั่งการได้ โดยเฉพาะเด็กที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนฯ มีความเป็นผู้นำสูง การแสดงออกต่างๆ มาจากจิตสำนึก เชื่อว่า เมื่อมีคณะกรรมการควบคุมเข้ามาดูแล จะทำให้เขาเกิดความมั่นใจมากขึ้น และคิดว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก”นายเรวัตกล่าว 

นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) กล่าวว่า ตนเข้ามาให้ข้อมูลกับคณะกรรมการควบคุมฯ ซึ่งขณะนี้ถือว่า มูลนิธิสภาคิสตจักรในประเทศไทย ในฐานะผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งและ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนฯ ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ลงชั่วคราว และส่งมอบบัญชีทรัพย์สินให้คณะกรรมการควบคุมภายใน 7 วัน หากไม่ดำเนินการก็จะต้องเสียค่าปรับวันละ 100,000 บาท ตามกฎหมาย ส่วนกรอบระยะเวลาการควบคุมจะต้องเป็นเท่าไรนั้น คงตอบไม่ได้เพราะต้องให้เวลาคณะกรรมการควบคุมทำงานอย่างเต็มที่ เรื่องนี้มีผลกระทบกับหลายฝ่าย ส่วนที่ทางมูลนิธิฯ เตรียมจะยื่นอุทธรณ์ นั้นถือเป็นสิทธิที่สามารถดำเนินการได้ทั้งนี้ที่ผ่านมาสช. เข้าไปควบคุมโรงเรียนเอกชนแล้ว ทั้งหมด 5 แห่ง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนฯ เป็นแห่งที่ 6 โดยการเข้าควบคุมแต่ละที่มีเหตุผลต่างกัน เช่น ผู้รับใบอนุญาตฯ เสียชีวิต  ขาดผู้บริหาร เกิดปัญหาสภาพคล่อง ซึ่งไม่ใช่ปัญหาใหญ่ แต่ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนฯ มีปัญหาแตกต่างจากที่อื่น ดังนั้นจึงต้องให้เวลาคณะกรรมการควบคุม ดำเนินการตรวจสอบ 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    86%
  • ไม่เห็นด้วย
    14%

บอกต่อ : 57