อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

"สมพงษ์"ห่วงร่างหลักสูตรแกนกลางใหม่ขาดสมดุล

“สมพงษ์”ติงปล่อย สพฐ.เป็นเจ้าภาพร่างหลักสูตรแกนกลางใหม่ ทำให้ขาดความสมดุล แนะทำวิจัยและวิเคราะห์ผลกระทบก่อน ชี้หลักสูตรใหม่ต้องเน้นความเป็นมนุษย์และการพลเมืองที่ดี อังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 17.49 น.

วันนี้ (3ธ.ค.)ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กล่าวถึงกรณีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)เตรียมยกร่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนด้านสมรรถนะ  ว่า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาตลอดว่า เป็นหลักสูตรที่เน้นเนื้อหาสาระ ทำให้เด็กเรียนหนักเกินไป ทั้งดัชนีตัวบ่งชี้มากเกินไป ทำให้ครูไม่มีเวลา เด็กทั่วประเทศเกิดความเครียด เรียนหนักและกวดวิชา  ดังนั้น ก่อนที่ สพฐ.จะทำการยกร่างหลักสูตรใหม่ ควรที่จะวิจัยและวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการใช้หลักสูตรฉบับนี้ก่อนว่าจะส่งผลดีและผลเสียต่อเด็กนักเรียน ครูอย่างไร เพื่อไม่ให้ซ้ำรอยปัญหาเดิม
 
ศ.ดร.สมพงษ์ กล่าวต่อว่า  การทำหลักสูตรเชิงสมรรถนะเป็นการตอบสนองต่อการสร้างคนในศตวรรษที่ 21 และรองรับการสร้างกำลังคนป้อนเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซี  แต่อาจจะมองข้ามเรื่องสำคัญอื่นๆ ได้แก่ การสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ทั่วโลกเน้นการรสร้างคนที่เน้นจิตใจ ศีล สมาธิ ปัญญา การอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม เพราะปัจจุบันพบว่าคนมีแต่การแข่งขันและการใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ จนทำให้เกิดภาวะเครียด ซึมเศร้า และฆ่าตัวตายมากขึ้น   และการสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งประเทศไทยยังขาด ทำให้เราเห็นภาพนักการเมืองทะเลาะกันในสภาผู้แทนราษฎร เพราะเราขาดการปลูกฝังเรื่องความมีเหตุผล การรู้จักสิทธิและหน้าที่ การเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ซึ่งหลักสูตรใหม่ควรมีความสมดุลทั้งเรื่องสมรรถนะ ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมร่างหลักสูตรแกนกลาง รรม เป็นต้น
 
“สังคมไทยวิจารณ์กันมากถึงหลักสูตรใหม่  แต่สพฐ.และ ศธ. ก็เพิ่งตื่นตัว แต่เมื่อจะทำการยกร่างใหม่ก็ทำอย่างรวบรัด ผมรู้สึกเป็นห่วงว่า ถ้าให้ สพฐ.เป็นเจ้าภาพหลักในการยกร่างหลักสูตรใหม่ก็จะเป็นการสร้างจากระบบราชการ เน้นสมรรถนะเพื่อสนองตลาดแรงงานอย่างเดียว ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิด แต่จะทำให้หลักสูตรใหม่ขาดความสมดุลของการสร้างคนให้สมบูรณ์  นอกจากนี้การกำหนดสัดส่วนระหว่างหลักสูตรแกนกลางกับท้องถิ่น ควรให้น้ำหนักหลักสูตรแกนกลางที่ร้อยละ 40-50 ที่เหลือเป็นหลักสูตรภูมิสังคมที่กำหนดโดยจังหวัด ที่สร้างและพัฒนาตามความต้องการของแต่ละจังหวัด แต่สามารถตอบโจทย์ความต้องการในภาพรวมของประเทศได้ รวมทั้งเตรียมครูสำหรับการสอนหลักสูตรใหม่ การยกเครื่องการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกัน โดยเน้นที่คุณภาพของนักเรียนเป็นหลัก”ศ.ดร.สมพงษ์ กล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    86%
  • ไม่เห็นด้วย
    14%

บอกต่อ : 50