อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563

ยังห่วงใย...ใส่ใจเสมอ

ร้อยกรอง ความห่วงใยการศึกษาของชาติ จากอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ " พนม พงษ์ไพบูลย์ " อาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 13.47 น.

ผมเข้ารับราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่เรียนจบเป็นครูจนเป็นปลัดกระทรวงฯ แล้วเกษียณอายุราชการ ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็นับว่าก็นานพอสมควรทีเดียว แต่ความรู้สึกผูกพันและความห่วงใยในเรื่องของการศึกษายังฝังลึกอยู่ในความคิดและจิตใจของผมเสมอ เสมือนว่าเป็นเซลล์สมองเลยทีเดียว สิ่งที่ผมทำได้ดีที่สุดในเรื่องนี้ ก็คือ การเขียนหนังสือหรือบทความทางการศึกษาซึ่งก็เขียนมาพอสมควรและเขียนเป็นร้อยแก้ว แต่ขณะนี้นึกอยากจะเขียนเป็นร้อยกรองบ้าง ซึ่งจะได้เป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์และสืบทอดฉันทลักษณ์ไทยด้วย จึงขอนำเสนอมาในคอลัมน์นี้ และขอขอบคุณเดลินิวส์ที่กรุณาเอื้อเฟื้อเนื้อที่ให้ผมได้สื่อสารทางภาษากับผู้ที่ห่วงใยการศึกษาของชาติเหมือนกันด้วย

แสนสงสารการศึกษา
แสนสงสารการศึกษาในยุคใหม่
ที่ใครใครต่างจ้องเฝ้ามองหา
การศึกษาที่เหมาะงามตามตำรา
มีหน้าตางามเด่นเป็นเช่นใด
อ้างว่ายุคนี้ยุคสี่จุดศูนย์
ต้องเพิ่มพูนความรู้ที่ใหม่ใหม่
วิธีสอนวิธีเรียนต้องเปลี่ยนไป
ระบบใช้ดิจิตอลมาสอนแทน
สรุปได้ว่าต้องให้ปฏิรูป
ต้องมูฟสู่ระบบใหม่เป็นมั่นแม่น
สร้างการศึกษาใหม่ให้เป็นแกน
ตามแผนพัฒนาประเทศไทย
รอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอ
แผนก่อต่อเติมอยู่ที่ไหน
ใครมีปากอยากพูดก็พูดไป
แต่มองไปไม่เห็นเป็นรูปธรรม
ที่มีบ้างคนก็ฮาตั้งท่าค้าน
การศึกษาจะเบิกบานเลยหน้าคว่ำ
ครูเก่าต้องฟูมฟกอกระกำ
คนใหม่ว่าจะทำไม่ทำสักที
ครูเก่า 9-11-62

หลักสูตรคืออะไร
หลักสูตรคืออะไรอยากใคร่ถาม
คำนิยามที่แน่นั้นแค่ไหน
ทำไมถูกกล่าวโทษอยู่ร่ำไป
ว่าไม่ทันสมัยใส่มากจัง
สารพัดเนื้อหาเอามาใส่
มากเข้าไว้ของดีมีมนต์ขลัง
ใส่มา ใส่ไปไม่ระวัง
โดนคำสั่งรื้อใหม่ไปทุกที
คนที่มาเป็นใหญ่ในกระทรวงฯ
ต่างก็ห่วงหลักสูตรกันเหลือที่
ถามว่า แก้ไขอย่างไรดี
ยากจะมีคำตอบที่ชอบกล
ความผิดเพราะหลักสูตรไม่ทันสมัย
หรือเป็นเพราะคนใช้ยังสับสน
ยึดเอาหนังสือมาปะปน
แล้วมาบ่นโทษหลักสูตรสุดระอา
อยากปรับแก้หลักสูตรเชิญพูดไป
แก้เป็นอย่างไรให้เก่งกล้า
ไม่พ่ายแพ้ผู้ใดในโลกา
หรือเน้นค่าสร้างคนเป็นคนดี?
ครูเก่า 14-11-62

ต้องความเหมือนกับความแตกต่าง
สิ่งที่คนคาดหวังการศึกษา
คือการพัฒนาเป็นแม่นมั่น
จะสร้างคนเป็นคนเหมือนเหมือนกัน
หรือสร้างสรรค์ตามความต่างระหว่างคน
เป็นที่รับรู้กันว่าการศึกษา
ต้องยึดคนที่พัฒนาเป็นตัวต้น
ความถนัดของคนแต่ละคน
จะส่งผลถึงความพร้อมที่ต่างกัน
หลักสูตรเดียวตำราเดียวใช้ไม่ได้
ต้องจัดให้หลายหลากมากสีสัน
ทำโรงเรียนเหมือนกันให้ต่างกัน
จึงจะสร้างความฝันการเปลี่ยนแปลง
อย่ามุ่งหมายเพียงเพื่อแข่งนานาชาติ
ต้องสร้างความสามารถเสาะแสวง
สร้างที่ละคนจนแข็งแรง
ได้ขันแข่งพัฒนาค่าของตน
ครูเก่า 16-11-62

ปัญหาโรงเรียนเล็ก
โรงเรียนเล็กทำท่าว่าจะดี
ถ้าหากมีความพร้อมกันทั่วหน้า
ทั้งเด็กครูพร้อมใจพัฒนา
พร้อมประดาผู้ปกครองที่ต้องการ
ไม่ขาดแคลนทรัพยากรของสำคัญ
ต่างมุ่งมั่นมีรักสมัครสมาน
ต่างมุ่งช่วยเหลือช่วยเจือจาน
การงานก็สมหมายได้อย่างดี
แต่โรงเรียนเหล่านี้มีปัญหา
เด็กจนยากสุดคณากว่าทุกที่
มองหาสิ่งใดแทบไม่มี
ครูที่พึงมีก็ไม่พอ
ไม่พูดถึงเทคโนโลยีการศึกษา
บางทีเด็กต้องหาข้าวกรอกหม้อ
งบประมาณมีน้อยต้องคอยรอ
ไม่เพียงพอนำมาพัฒนาโรงเรียน
การแก้ไขปัญหาโรงเรียนเล็ก
ไม่ใช่อยู่แค่เลขหรืออ่านเขียน
หรือยุบเลิกทิ้งไปไม่ให้เรียน
ต้องมือเซียนใจกล้ากว่าที่มี
ครูเก่า 18-11-62

เก่งกับดี
องค์สมเด็จพระภูมินทร์ปิ่นประเทศ
ปรารภเหตุความสำคัญการศึกษา
ลงทุนกันมากมายหมายพัฒนา
เพื่อยกคนเก่งกล้ามาทำงาน
ส่งเสริมคมเก่งให้ได้โอกาส
สร้างชาติหลากด้วยปัญญาอย่างกล้าหาญ
หากคนเก่งเป็นคนเลวก็จะพาล
สร้างแต่ความแหลกลาญให้บ้านเมือง
เราต้องการคนดีที่สามารถ
เพื่อสร้างคนสร้างชาติอย่างต่อเนื่อง
กันคนชั่วไม่ให้ได้ครองเมือง
นี่เป็นเรื่องทรงกล่าวโปรดเข้าใจ
จงมาช่วยกันสร้างค่านิยมยกคนดี
กีดกันคนไม่ดีไม่ชิดใกล้
เป็นเรื่องราวชาวการศึกษาพึงเข้าใจ
เป็นเรื่องใหญ่ต้องค้นคว้าหาทางทำ
ครูเก่า 20-11-62

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 39