อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563

ยอดสมัครแกต-แพต 2.5 แสนคน

“ศิริดา” เผยยอดสมัครแกต-แพต ปี 63 จำนวน 2.5แสนคน ไม่ต่างปีที่ผ่านมา ส่วน 9 วิชายังสมัครถึง 19ธ.ค. นี้ พร้อมขยายรับสมัครโอเน็ตเทียบเท่าถึง 15 ม.ค.63 ทปอ.ฝากเด็กลงทะเบียนทีแคส พุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 19.30 น.

วันนี้ (11 ธ.ค.)ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สทศ.ได้เปิดรับสมัคร​ทดสอบความถนัดทั่วไปหรือแกต และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ หรือแพต ประจําปีการศึกษา​2563 วันที่ 25 พ.ย. -9 ธ.ค. 2562  ทางเว็บไซต์ สทศ .www.niets.or.th ผลปรากฏว่ามีผู้สมัครและชำระเงิน จำนวน 255,295 คน   เมื่อเทียบกับจำนวนผู้สมัครแกตและแพตปี 2562 ซึ่งไม่แต่กต่างกัน  ส่วนการรับสมัครทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจําปีการศึกษา 2563 ขณะนี้มีผู้สมัคร จำนวน 150,903 คน ชำระเงิน จำนวน  89,131  คน  เปิดรับสมัครถึงวันที่  19 ธ.ค. 2562  ทางเว็บไซต์  www.niets.or.th   นอกจากนี้สทศ.ยังได้ขยายการรับสมัครแบบทดสอบทางการศึกษารัดบชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต ปีการศึกษา 2562  เฉพาะนักเรียนเทียบเท่า ป.6   ม.3 และม. 6 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ม.ค. 2563 ทั้งนี้ นักเรียนเทียบเท่าหมายถึงผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอบเทียบ (GED) เป็นต้น  หากมีความประสงค์ต้องการใช้ผลคะแนนสอบโอเน็ต สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ สทศ. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ ซึ่งผู้สมัครในช่วงที่ สทศ. ขยายเวลาดังกล่าวนี้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 20 ม.ค.2563
 
ด้าน ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้มาลงทะเบียนการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหรือทีแคส ปีการศึกษา 2563 ทางเว็บไซต์ student.mytcas.com แล้วจำนวน  225,424 คน  แต่มีเพียง 198,357 คน ที่ลงทะเบียนเรียบร้อย ที่เหลือ จำนวน 27,067 คน ยังลงทะเบียนไม่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามฝากให้เข้ามาตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้อง  เพื่อที่จะสามารถสมัครทีแคส 63 ได้
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 37