อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564

ทปอ.ปรับใหญ่ทีแคส66 ยกเลิกจีพีเอเอ็กซ์-โอเน็ต

"พีระพงศ์"เผย ทปอ.สรุปปรับใหญ่ทีแคส66 ยกเลิกจีพีเอเอ็กซ์-โอเน็ต ไม่สามารถวัดได้จริงว่าเด็กเรียนมหา'ลัยได้ใช้ ต้นปี63 เดินสายประชาพิจารณ์ พฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 16.25 น.

วันนี้(12 ธ.ค.)ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ตามที่ทปอ. เปิดระบบให้นักเรียนลงทะเบียนการสมัครคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมานั้นอุปสรรคการลงทะเบียนลดลงมาก เนื่องจากทปอ.แก้ปัญหาด้วยการเพิ่มช่องทางการยืนยันตัวตนในการลงทะเบียน จากให้ยืนยันผ่านอีเมล์เพียงทางเดียว เพิ่มการยืนยันผ่านเบอร์มือถือด้วย โดยนักเรียนสามารถลงทะเบียนได้ไม่มีกำหนด จนกว่าจะถึงวันที่ต้องใช้สิทธิ คาดว่าทีแคสปี2563 จะมีนักเรียนลงทะเบียนเข้าระบบกว่า 300,000 คน ซึ่งน่าจะใกล้เคียงกับปี2562 อย่างไรก็ตามปีนี้อุปสรรคในการลงทะเบียนลดลง

ดร.พีระพงศ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับทีแคสปี 2563 นั้นไม่มีการปรับองค์ประกอบใหญ่ เพียงแต่ปรับกระบวนการเล็กน้อยในการสมัครรอบที่ 5 รับตรงอิสระที่จะให้ให้อิสระกับมหาวิทยาลัยในการรับเด็กเข้าเรียน มากขึ้น โดยไม่ต้องส่งรายชื่อเด็กเข้าตัดสิทธิในเคลียริงเฮาส์ เหมือนรอบอื่น ๆ เพราะแต่ละแห่งจะเปิดเรียนไม่เหมือนกัน จากนั้นทปอ.จะเดินสายประชาพิจารณ์ ปรับทีแคสปี 2564 และ ปี2566 ซึ่งในปี 2564 จะเป็นการปรับเล็กไม่ต้องประกาศล่วงหน้า 3 ปี เบื้องต้นจะมีการเสนอรวมรอบ3 รับตรงร่วมกันและรอบ4 ระบบการคัดเลือกกลางนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชั่นเข้าด้วยกัน แต่ประกาศผล 2 ครั้ง ส่วนทีแคสปี2566 จะเสนอปรับองค์ประกอบในการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องใช้คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ม.ปลาย หรือจีพีเอเอ็กซ์และคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต มาเป็นองค์ประกอบในการคัดเลือก เนื่องจากที่ผ่านมา พบว่าเด็กที่เข้ามาเรียนโดยใช้ โอเน็ต และจีพีเอเอ็กซ์เป็นองค์ประกอบไม่สามารถเรียนได้จริง ดังนั้นจึงเสนอให้ยกเลิกและให้ใช้เป็นเพียงเกณฑ์ขั้นต่ำในการเข้าศึกษาต่อเท่านั้น

“ข้อเสนอทั้งหมดถือว่า เป็นข้อสรุปจากทปอ.แล้ว เหลือเพียงแต่การสอบถามความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง หากส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการปรับใหญ่ดังกล่าว ก็จะต้องประกาศให้นักเรียนได้สอบล่วงหน้า 3 ปี คือ จะต้องประกาศตั้งแต่ปี2564  คาดว่าจะเริ่มเดินสายประชาพิจารณ์ต้นปี 2563 ใน 4 มหาวิทยาลัยคือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)อีสาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)”ดร.พีระพงศ์ กล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    44%
  • ไม่เห็นด้วย
    56%

ความคิดเห็น