อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563

สอศ.จัดงานสัปดาห์ของขวัญฯ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดงาน สัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวะระหว่างวันที่ 19-24 ธ.ค.62ณ บริเวณหน้า สอศ. จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 05.00 น.

วันนี้ (16 ธ.ค.) นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กำหนดจัดงาน “สัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวะ” ระหว่างวันที่ 19 -24 ธ.ค.62     ณ บริเวณหน้า สอศ. เพื่อบรูณาการการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ และเป็นเวทีในการเผยแพร่ และแสดงผลิตภัณฑ์ ผลิตผล ผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เป็นที่รู้จัก และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครูและนักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาผลงานและศักยภาพ ให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้นำความรู้ไปเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต

เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า งาน “สัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวะ” ปีนี้จัดภายใต้ธีมงานรถไฟส่งความสุขทั่วประเทศ จัดแบ่งเป็นโซน 5 ภูมิภาค ของดีอาชีวะ โดยมีตู้เสบียง สำหรับการจำหน่วยอาหารและเครื่องดื่ม  ตู้ของขวัญ สำหรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และผลผลิตที่เกิดจากการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ  และ อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือ ตู้อาชีพ สำหรับการฝึกอาชีพ 108 อาชีพ  อาชีวะพารวย กับวิทยาลัยสารพัดช่างทั่วประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ และผลผลิตต่าง ๆ ในการจัดจำหน่ายในปีนี้ สอศ. ได้ให้สถานศึกษาแต่ละภูมิภาคคัดเลือกสุดยอดของกินและของฝากของอาชีวะมาจัดจำหน่าย เช่น คุกกี้-เค้กอาชีวะเงินล้าน จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา(วอศ.)นครปฐม วอศขอนแก่น  ขนมไทยหลากหลายรูปแบบ จากวิทยาลัยสารพัดช่าง(วช.)บรรหาร-แจ่มใส วอศ.พระนครศรีอยุธยา  รวมถึงมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ และผลผลิตทางการเกษตร เพื่อจัดกระเช้าของฝากของขวัญปีใหม่ ด้วย ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.vec.go.th 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 46