อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563

สพฐ.สั่งฉีดวัคซีนเพิ่มภูมิคุ้มกันในวัยรุ่น  

เลขาธิการกพฐ. ส่งหนังสือแจ้งทุกเขตพื้นที่เข้มมาตรการจิตวิทยาวัยรุ่น หลังเกิดประเด็น bully จนเป็นเหตุความรุนแรง หวังสร้างวัคซีนสกัดปัญหาวัยรุ่น อังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 16.30 น.


เมื่อวันที่  24 ธ.ค.  ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่มีประเด็นพฤติกรรมที่ไม่ได้เป็นที่ยอมรับในสังคม หรือ  bully เกิดขึ้นจนเป็นเหตุรุนแรงในสถานศึกษานั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งหนังสือชี้แจงทำความเข้าใจไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศถึงมาตรการการดูแลปัญหาดังกล่าว 

โดยประเด็นนี้ตนมองว่าสังคมทำให้เด็กยังมีข้อจำกัดในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ดังนั้น สพฐ.จะดำเนินการเพื่อเป็นการสร้างภูมคุ้มกันให้แก่นักเรียนใน 3 ประเด็น คือ 1.โรงเรียนต้องสร้างกระบวนการรับรู้ใหม่ เนื่องจากตนพบโรงเรียนบางแห่งมีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงบวกอย่างมีประสิทธิภาพมาก แต่ในกิจกรรมสร้างสรรค์นั้นเหมือนเป็นการสื่อให้เด็กรับรู้ด้านดีเพียงด้านเดียว ดังนั้นโรงเรียนทุกแห่งจะต้องมีกิจกรรมด้านลบ เพื่อให้เด็กเรียนรู้โดยที่ครูจะเป็นผู้ชี้แนะว่าสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้คุณและโทษเป็นอย่างไร เพื่อเป็นการฉีดวัคซีนป้องกันให้แก่เด็ก

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า  ส่วน 2. นักจิตวิทยา โดยขณะนี้นักจิตวิทยาที่มีอยู่ยังมีไม่ครบทุกเขตพื้นที่ ซึ่ง สพฐ.จะใช้นักจิตวิทยาจากศูนย์การศึกษาพิเศษ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่อยู่ในพื้นที่เข้ามาเป็นนักจิตวิทยาแกนนำให้ความรู้ให้แก่ครูในโรงเรียนให้มากขึ้น  เพื่อหาวิธีการป้องปัญหากันร่วมกัน และ3.สถาบันครอบครัว ซึ่ง สพฐ.จะสั่งการให้เปลี่ยนบ้านเป็นโรงเรียน และเปลี่ยนผู้ปกครองเป็นครู โดยเรื่องนี้ไม่มีใครรู้ปัญหาของเด็กได้ดีกว่าพ่อแม่ ดังนั้นผู้ปกครองจะต้องเรียนเรื่องจิตวิทยาวัยรุ่นด้วย อย่างไรก็ตามทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันแก้ปัญหานี้ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    67%
  • ไม่เห็นด้วย
    33%

บอกต่อ : 60