อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

เด็กไทยเจ๋ง กวาดรางวัลแกะสลักหิมะ เมืองฮาร์บิน

อาชีวะไทยสร้างชื่อ กวาดรางวัลใหญ่แกะสลักหิมะจากเมืองฮาร์บิน อังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 17.56 น.


เมื่อวันที่ 7 ม.ค.  ที่หอประชุม มหาวิทยาลัยวิศวกรรมฮาร์บิน มณฑลเฮย์หลงเจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เด็กไทยสร้างชื่ออีกครั้ง จากการกวาดรางวัลการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ (12 th International Collegiate Snow Sculpture Contwst (2020) เมืองฮาร์บิน มณฑลเฮย์หลงเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่  4-7 ม.ค.2563  โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด จาก 8 ประเทศ 55 ทีม โดยทีมแกะสลักหิมะ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด คว้าชนะเลิศ

ภายใต้ผลงาน ชื่อ “รักยืนยาว” ในธีมฉลองวาระครบรอบ 70 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน และ มิตรภาพที่ดีอันยาวนานระหว่างไทย- จีน เน้นย้ำถึงพลังอำนาจแงแกร่ง สมบูรณ์ พูลสุข ยิ่งยืนนาน พร้อมกันนี้ยังได้รับรางวัล  Best creative  Award จากการแข่งขันดังกล่าวด้วย โดยทีมแกะสลักประกอบด้วย นักศึกษา ได้แก่ นายธวัชชัย สนธิพิณ หัวหน้าทีม นายชโยทิต สุขสวัสดิ์ น.ส.น้ำฝน จันทร์จรูญ และ น.ส.พรรณนิภา นามวิชัย  นักศึกษาแผนกการโรงแรม และ อาจารย์ ได้แก่ นางรุ่งนภา อุดมชลปราการ นายเกริกไกร นนทลักษณ์ อาจารย์แผนกการโรงแรม และ นายชยกร กุลธวัชชุลิตา ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ ที่ปรึกษาทีมแกะสลักหิมะ
ขณะที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี คว้ารางวัลที่ 2 (Second Prize) ของการแข่งขัน โดยผู้ร่วมทีม ประกอบด้วย นายพิศิษฐ์ อู่ศิริกุลพาณิชย์ หัวหน้าคณะวิชาศิลปกรรม นายสุระชาติ พละศักดิ์ หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ ครูผู้ฝึกสอน  ส่วนนักศึกษา ได้แก่ นายอัฐกร แก้วหาวงศ์ ปวส. 2 นายพลรบ รูปคม ปวส.1 นายอนันตชัย วอทอง ปวช.3 และนายอำพล ธรรมทอง ปวช.1 ทั้งหมดเป็นนักเรียน นักศึกษาในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ คณะวิชาศิลปกรรม

ภายใต้ผลงานชื่อ พลังแห่งความสามัคคี “Unity  is  Strength”  ด้วยการจำลองเหตุการณ์ในโลกจินตนาการของกลุ่มสัตว์ที่อยู่ในแดนป่าหิมพานต์ ได้แก่ ไกรสรคชสิงห์ วารีคชสิงห์ เหรา สกุณาเหรา ถ่ายทอดเรื่องราวของ วารีคชสิงห์  ถูกลูกศรของนายพรานลอบทำร้าย ทำให้ ไกรสรคชสิงห์ พร้อมด้วย เหรา สกุณาเหรา สัตว์ทั้ง 3 ได้รวมพลังกันเข้าช่วยเหลืออย่างไม่รีรอ ด้วยจิตใต้สำนึกแห่งสัญชาติญาณที่ดี ที่ควรค่าอย่างยิ่งที่จะปลูกฝังให้เกิดขึ้นในจิตใจของสังคมมนุษย์โลกในปัจจุบัน
สำหรับทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี  คว้ารางวัล ที่ 3  จาก ผลงานพลังแห่งชีวิตมนุษย์เพื่ออนาคต จากผลงาน The power of human life to the future  ภายในทีมประกอบด้วย นายไสว สีบูจันดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี นายกิตติพล วิเชียรเชื้อ  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อม  นายอมรรัตน์ ศรีหิน หัวหน้าสาขาวิชาวิจิตรศิลป์เป็นผู้ฝึกซ้อม และ นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่   นายธนากร นวลปลา  นายนพดล ศรีอินกิจ  นายพัธนพงค์ จันทร์เตย  และนายธีรพัฒน์ ฟั่นตื้อทั้งนี้ทีมนักศึกษาอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทย จะเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่ 9 ม.ค.63  สายการบิน Air Asia เที่ยวบิน FD 588 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ  เวลา 19.00 น.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 40