อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

มสธ.เด็กลดฮวบ เร่งหาช่องเพิ่มยอด

“ประสาท”เผยยอดเด็กมสธ. ลดฮวบ ออกกลางคันและจบไม่ตามเป้าหมาย เร่งหาช่องเพิ่มยอดนักศึกษา ทั้งพัฒนาสื่อการสอนทางไกล ให้อาจารย์สาขาช่วยประชาสัมพันธ์ จันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 19.37 น.


เมื่อวันที่ 13 ม.ค.ศ.ดร.ประสาท สืบค้า รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2521-2561 มีนักศึกษาที่ลงลงทะเบียนเรียนกับ มสธ.มากกว่า 2.7 ล้านคน แต่มีผู้สำเร็จการศึกษาเพียง 5.2 แสนคนเท่านั้น  ขณะเดียวกันก็มีนักศึกษาออกกลางคันอีก ซึ่งถือว่าเป็นความสูญเสียทางการศึกษาอย่างมาก  และเมื่อพิจารณาการเกิดของเด็กก็น้อยลง  โดยทางมสธ.มีเด็กที่จบจากม.6 มาเรียนเพียง 20%ของนักศึกษาที่มาลงทะเบียนเรียน  ซึ่งผู้เรียนส่วนใหญ่มีงานทำอยู่แล้วและมาเรียนเพื่อเพิ่มวุฒิและทักษะ 

อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าจำนวนนักศึกษาของมสธ.ลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี2555 มีนักศึกษาใหม่ประมาณ 50,000 กว่าคน และลดลงมาจนในปัจจุบันมีนักศึกษาใหม่เพียง 30,000 กว่าคนเท่านั้น ขณะที่อัตราออกกลางคันก็เพิ่มขึ้น และการสำเร็จการศึกษาก็ต่ำกว่าเป้าหมายด้วย
 
ศ.ดร.ประสาท  กล่าวต่อไปว่า จากจำนวนนักศึกษาที่ลดลง มสธ.ได้ปรับแผนการศึกษาและหาช่องทางเพิ่มนักศึกษา ล่าสุด มสธ.ได้ลงนามความร่วมมือกับทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เพื่อพัฒนาสื่อการศึกษาทางไกลให้มีประสิทธิภาพผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ Thai MOOC ซึ่งเป็นการการสอนออนไลน์แบบเปิด เพื่อมหาชน ซึ่งมสธ.ผลิตบทเรียนจำนวนหนึ่งและมหาวิทยาลัยไซเบอร์หรือ TCUก็มีบทเรียน 

ดังนั้นมสธ.และTCU จะมาร่วมกันพิจาณาว่าวิชาใดที่มีระบบการวัดประเมินผลและการเรียนการสอนสมบูรณ์แล้วก็อาจจะเทียบโอนหรือลงทะเบียนกับมสธ.ได้ และจะได้เป็นประกาศนียบัตร หรือสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้ และหากเรียนสะสมชุดวิชา  MOOC ของมสธ.และTCU จำนวนที่มาตรฐานกำหนด ผู้เรียนอาจจะได้รับปริญญาจากมสธ.ได้


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    97%
  • ไม่เห็นด้วย
    3%

บอกต่อ : 65