อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

สถานศึกษาจังหวัดตากร่วมมือจัดการศึกษา

สถานศึกษาในจังหวัดตากร่วมมือบูรณาการจัดการศึกษาในพื้นที่ระดับภาค หวังเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ พุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 18.08 น.


เมื่อวันที่ 22 ม.ค. นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.)  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ นิทรรศการทางวิชาชีพ "Archeewa to the Future" และมอบโล่เกียรติคุณแก่หน่วยงาน สถานประกอบการ สถานศึกษาเครือข่ายความร่วมมือในจังหวัดตาก ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก โดย นายณรงค์ กล่าวว่า นิทรรศการทางวิชาชีพ "Archeewa to the Future" อาชีวะ ทู เดอะ ฟิวเจอร์ เป็นแผนงานโครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

ภายใต้แผนงานบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ซึ่งเป็นความร่วมมือของสถานศึกษาในจังหวัดตากทั้งหมด โดยมีสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดตาก และโรงเรียนในสังกัดสพฐ.กว่า 220 แห่ง ที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายกันและกัน  
    
สำหรับกิจกรรมนิทรรศการทางวิชาชีพ Archeewa to the Future เป็นการสร้างการรับรู้ในด้านอาชีพเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาต่อด้านสายวิชาชีพ ซึ่งมีการนำเสนอการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่ ที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกระดับ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพ และพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านทักษะวิชาชีพ Hard Skills และทักษะสังคม Soft Skills ให้เป็นกำลังคนที่มีคุณภาพ โดยภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการทางวิชาชีพ แนะแนวการเรียนการสอน นิทรรศการเครือข่ายความร่วมมือจากสถานประกอบการ การจัดแสดงนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน การสอนวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ
 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น