อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563

อว.คลอดมาตรการดูแลนักศึกษาจีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า

อว.คลอดมาตรการดูแลนักศึกษาจีนในไทยป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า งดกิจกรรมที่มีการชุมนุมของคนหมู่มาก “สุวิทย์” เรียกประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา 28 ม.ค.นี้ อาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 15.25 น.


เมื่อวันที่ 26 ม.ค. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) กล่าวว่า ทางอว.มีความห่วงใยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา  เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าและความไม่ประมาททาง อว.ได้ประกาศมาตรการดูแลนักศึกษาจีนในไทย ดังนี้ 1. นักศึกษาจีนที่เดินทางกลับบ้านที่ประเทศจีนในช่วงตรุษจีนและยังไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย ขอให้นักศึกษาจีนเหล่านั้นพำนักอยู่ในประเทศจีนต่อไปเป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ขอให้มหาวิทยาลัยติดต่อกับนักศึกษาเหล่านั้นเพื่อแจ้งกำหนดการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยควรจัดการสอนเสริมให้แก่นักศึกษา หลังจากที่เดินทางกลับมาแล้ว 2. สำหรับนักศึกษาจีนที่พำนักในประเทศไทยและไม่ได้เดินทางกลับประเทศจีนในช่วงตรุษจีนนั้น ขอให้มหาวิทยาลัยประสานกับนักศึกษา เพื่อขอให้หลีกเลี่ยงการพบปะกับคนที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศจีน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะติดเชื้อดังกล่าว

 ดร.สุวิทย์ กล่าวต่อไปว่า  3. นักศึกษาที่มีไข้ หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ ต้องรายงาน พาไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ไม่ควรรักษาตัวเอง และควรดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ไปแพร่เชื้อต่อไป 4.ควรพิจารณาทบทวน กิจกรรมที่มีการชุมนุมของนักศึกษาจำนวนมาก และอาจมีนักศึกษาต่างชาติร่วมด้วย 5. ขอให้สถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัยช่วยเก็บข้อมูลนักศึกษาและเฝ้าระวังตามหลักระบาดวิทยาและ 6.ทางอว.จอขอความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อคัดกรองโรค และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อไป

ที่สำคัญ ขอให้สถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัยรายงานข้อมูลหรือเหตุการณ์ผิดปกติมายัง อว. ด้วย เพื่อร่วมกันควบคุมสถานการณ์นี้ร่วมกัน อย่างไรก็ตามในวันที่ 28 ม.ค.นี้ ช่วงบ่าย ตนจะหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาของมหาวิทยาลัย เพื่อทบทวนความรู้ เตรียมพร้อมป้องกันและรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในประเทศไทยและ การระบาดอื่นๆในอนาคต

ด้านรศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัด อว. กล่าวว่า สำหรับจำนวนนิสิตนักศึกษาจีนที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยไทยนั้น มีประมาณ 7,000 คน แบ่งเป็นเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชน ประมาณ 5,000 คน และมหาวิทยาลัยของรัฐ ประมาณ 2,000 คน ซึ่งจะมีบางส่วนที่เดินทางกลับประเทศจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีน ดังนั้น อว.จึงได้มีการออกประกาศให้มหาวิทยาลัยร่วมเฝ้าระวังในส่วนนี้ด้วย อย่างไรก็ตามขณะนี้ตนยังไม่มีการรายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโคโรนา จากทางมหาวิทยาลัย แต่ก็ได้กำชับให้มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 40