อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

ทปอ.ชง 4ข้อเสนอพัฒนาอุดมศึกษาไทย

ทปอ.ชง 4ข้อเสนอพัฒนาอุดมศึกษาไทย ส่วน"สมคิด" เน้นมหา'ลัยสร้างความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมหล้ำ พฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.10 น.


เมื่อวันที่ 6ก.พ. ที่โรงแรมเดอะสุโกศล ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "นโยบายรัฐบาลกับการสอดประสานพันธกิจอุดมศึกษาไทย'' ในการประชุมวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)ประจำปี2563 เรื่อง"โอกาสและความท้าทายของสถาบันอุดมศึกษาไทยภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม " ว่า ในนามรัฐบาลต้องการมหาวิทยาลัยมีการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต การเพิ่มสมรรถนะ และศักยภาพของกำลังคนเพื่อส่งเสริมและรองรับการลงทุนให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคทั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) และนอกพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ(Non EEC)

รวมทั้งการลดความเหลื่อมหล้ำของคนในประเทศ และการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนให้เข้ามาร่วมจัดการศึกษามากขึ้น ซึ่งตนดีใจมหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นจะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยการนำความรู้และองค์ความรู้มาใช้เกิดี้ประโยชน์ รวมทั้งอยากให้มหาวิทยาลัยเปิดช่องให้เด็กได้มีเวทีแสดงความคิดเห็นด้วยด้านรศ.ดร. สุรินทร์​ คำฝอย​ ประธาน​คณะกรรมการแผนงานและกลยุทธ์​ ของ​ ทปอ.​ กล่าวว่า​ ทปอ.ได้สรุปข้อเสนอการพัฒนา​อุดมศึกษา​ของชาติให้แก่ดร.​สมคิดใน4ประเด็น​คือ1.มหาวิทยาลัยต้องความเป็​นอิสระในการบริหารการเงิน​บุคคล​และทรัพยากร​ โดยเฉพาะงบประมาณต้องเป็นเงินอุดหนุน​ทั่วไป​และมหาวิทยาลัย​ต้องมีเงินสนับสนุน​เพื่อการแข่งขัน​

2.ให้มีการรวมกลุ่มของมหาวิทยาลัยตามการแก้ปัญหาของประเทศ  เช่น การกำหนดใน5 ปี มหาวิทยาลัยจะต้องทำให้ปัญหาฝุ่นหายไปให้ได้ ถ้าทำไม่ได้ก็สามารถคาดโทษมหาวิทยาลัยได้เลย 3.การยกเว้นข้อกฏระเบียบต่าง ๆ  โดยจัดทำมาตรฐานการประเมินให้ชัดเจน  และ4. การทำดาต้าหรือมีการเชื่อมฐานข้อมูลทุกมิติของอุดมศึกษา เพื่อการติดตามประเมินผลโครงการสำคัญ ซึ่งการมีดาต้าดีกว่าดราม่า เป็นต้น  อย่างไรก็ตามข้อเสนอทั้งหมดนี้มาจากการระดมความคิดเห็นจากคนอุดมศึกษาทั่วประเทศ


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

ความคิดเห็น