อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563

เหนือยังเย็นยอดดอยหนาวจัด

อีสาน-กลาง-กรุงเทพฯ มีฝนเป็นแห่งๆ -ใต้ฝนฟ้าคะนองกระจาย พฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2555 เวลา 07.14 น.

พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย วันนี้ (19ม.ค.)ในระยะ 2-3 วันนี้ ลมตะวันออกพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออก มีหมอกในตอนเช้าและมีฝนบางแห่งถึงเป็นแห่งๆ ส่วนภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนกระจาย สำหรับบริเวณภาคเหนือมีลมตะวันตกเฉียงเหนือจากประเทศพม่าพัดปกคลุม ทำให้ยังคงมีอากาศหนาวเย็น ส่วนบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่

ภาคเหนือ  ตอนบนของภาคอากาศหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 12-15 องศา ส่วนทางตอนล่างของภาค อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 16-19 องศา อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศา สำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 3-10 องศา ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ กับมีฝนบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 17-22 องศา อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศา สำหรับบริเวณยอดภู อากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศา

ภาคกลาง  อากาศเย็นทางตอนบนของภาค กับมีหมอกบางในตอนเช้า ส่วนมากทางตอนล่างของภาค มีฝนบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศา อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศา สำหรับบริเวณเทือกเขาอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 15-16 องศา

ภาคตะวันออก  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศา อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศา สำหรับบริเวณเทือกเขา อากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 15-16 องศา ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)  มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศา อุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศา ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)  มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศา อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศา ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มีหมอกบางในตอนเช้า กับมีฝนเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศา อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%