อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

ย้ำ สกสค.จังหวัดทำงานโปร่งใส

รองเลขาธิการ สกสค. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค.จังหวัด ย้ำนโยบาย “ณัฏฐพล” ต้องทำงานโปร่งใส่และตรวจสอบได้ จันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.10 น.


เมื่อวันที่ 10 ก.พ. นายธนพร สมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค.จังหวัดทั่วประเทศ ตนได้พบกับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สกสค.ในพื้นที่ โดยได้ย้ำถึงข้อสั่งการและนโยบายของ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการจัดทำบิ๊กดาตา ซึ่งจะต้องลดงานเอกสารหรืองานกระดาษ และนำข้อมูลไปจัดเก็บไว้ด้วยระบบ e-File เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บรักษาข้อมูลสำคัญ  และง่ายต่อการค้นหามากขึ้น ที่สำคัญนายณัฏฐพลได้กำชับถึงการบริหารจัดการที่ต้องโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ด้วย เนื่องจากสกสค.ถือเป็นหน่วยงานบริการด้านสวัสดิการให้แก่ข้าราชการครู
    
“สำหรับปัญหาที่พบจากการลงพื้นที่ คือ หน่วยงานในพื้นที่และส่วนกลางยังขาดความเชื่อมต่อในการสื่อสาร เพื่อให้การขับเคลื่อนงานไปในทิศทางเดียวกัน ผมจึงให้ข้อแนะนำไปว่าจากนี้ไป สกสค.จังหวัดและส่วนกลางจะต้องบูรณการการทำงานและพูดคุยกันให้มากขึ้น เช่น การส่งเงินเข้ากองทุนการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และ กองทุนการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) ยังมีความเข้าใจผิดเรื่องสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อยู่ เป็นต้น”รองเลขาธิการ สกสค.กล่าว  


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

บอกต่อ : 55