อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ย้ำ สกสค.จังหวัดทำงานโปร่งใส

รองเลขาธิการ สกสค. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค.จังหวัด ย้ำนโยบาย “ณัฏฐพล” ต้องทำงานโปร่งใส่และตรวจสอบได้ จันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.10 น.


เมื่อวันที่ 10 ก.พ. นายธนพร สมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค.จังหวัดทั่วประเทศ ตนได้พบกับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สกสค.ในพื้นที่ โดยได้ย้ำถึงข้อสั่งการและนโยบายของ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการจัดทำบิ๊กดาตา ซึ่งจะต้องลดงานเอกสารหรืองานกระดาษ และนำข้อมูลไปจัดเก็บไว้ด้วยระบบ e-File เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บรักษาข้อมูลสำคัญ  และง่ายต่อการค้นหามากขึ้น ที่สำคัญนายณัฏฐพลได้กำชับถึงการบริหารจัดการที่ต้องโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ด้วย เนื่องจากสกสค.ถือเป็นหน่วยงานบริการด้านสวัสดิการให้แก่ข้าราชการครู
    
“สำหรับปัญหาที่พบจากการลงพื้นที่ คือ หน่วยงานในพื้นที่และส่วนกลางยังขาดความเชื่อมต่อในการสื่อสาร เพื่อให้การขับเคลื่อนงานไปในทิศทางเดียวกัน ผมจึงให้ข้อแนะนำไปว่าจากนี้ไป สกสค.จังหวัดและส่วนกลางจะต้องบูรณการการทำงานและพูดคุยกันให้มากขึ้น เช่น การส่งเงินเข้ากองทุนการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และ กองทุนการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) ยังมีความเข้าใจผิดเรื่องสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อยู่ เป็นต้น”รองเลขาธิการ สกสค.กล่าว  


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

บอกต่อ : 34