อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

"สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า" ทรงห่วงโอกาสการศึกษาเด็กในพื้นที่ห่างไกล

เลขาธิการ กพฐ. เผย “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า” ทรงห่วงโอกาสการศึกษาเด็กในพื้นที่ห่างไกลอ.อุ้มผาง มอบ สพฐ.จัดตั้งโรงเรียนขยายโอกาส เพื่อให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น อังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น.


เมื่อวันที่ 11 ก.พ.ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ตนได้เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฏร์และโรงเรียนในพื้นที่อ.อุ้มผาง จ.ตาก ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้ทรงมีรับสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดูนักเรียนในพื้นที่

เนื่องจากพบว่านักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านแม่กลองคีไม่ได้เรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษา เพราะไม่สะดวกในการเดินทางและโรงเรียนมีพื้นที่ห่างไกลจากตัวอำเภอค่อนข้างมาก เนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีความห่วงใยเรื่องโอกาสทางการศึกษาของเด็กและเยาวชน และอยากให้เด็กทุกคนในพื้นที่ห่างไกลได้โอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้นอย่างเท่าเทียม

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า  ทั้งนี้เท่าที่สำรวจตัวเลขในพื้นที่อ.อุ้มผาง จ.ตาก มีเด็กที่จบการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6 ไม่ได้เรียนต่อเป็นจำนวนมาก ดังนั้น สพฐ.จึงได้ยกระดับโรงเรียนตชด.บ้านแม่กลองคีขึ้นเป็นโรงเรียนขยายโอกาส เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสาขาของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ตามพระกระแสรับสั่งของพระองค์ โดยจะจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นป.1 ไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2563  สำหรับการจัดการเรียนการสอนนั้นระหว่างนี้จัดครูจากโรงเรียนอุ้มผางมาช่วยสอนไปก่อน ซึ่งระยะยาวมอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) จัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูมาเติมเต็มให้ต่อไป

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 50