อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 1 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 1 เมษายน 2563

ศธ.ตั้งอนุกรรมการฯ 4 ชุดปฎิรูปการเรียนเด็ก

ที่ปรึกษารมช.ศึกษาธิการเผย คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์โค้ดดิ้งแห่งชาติ ไฟเขียวตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโค้ดดิ้ง 4 ชุด หวังปฎิรูปการศึกษาผู้เรียน พุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.58 น.


เมื่อวันที่ 12 ก.พ.นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์โค้ดดิ้งแห่งชาติ ที่มีดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมาตรี เป็นประธาน เมื่อเร็วๆนี้นั้น ที่ประชุมมีมติเเต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโค้ดดิ้งขึ้น 4 ชุด เนื่องจากเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่จะเป็นการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่มุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่เด็กเยาวชน

ได้แก่ 1.คณะอนุกรรมการจัดทำพัฒนาและติดตามแผนเเม่บทการพัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ และการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์(Coding) 2.คณะอนุกรรมการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เผยเเพร่ข้อมูล สร้างความตระหนักและการรับรู้ เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถ ทักษะและการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์(Coding) สู่ทุกภาคส่วน
 
ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า  ส่วน 3.คณะอนุกรรมการประสานงานร่วมภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในเเละต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถ ทักษะและการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ (กรอ.Coding) และ 4.คณะอนกุรรมการรับรองคุณภาพหลักสูตรและมาตรฐานการพัฒนาครูและบุคลากร การพัฒนาการสอนและการเรียนรู้วิทยาการคํานวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
      

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    42%
  • ไม่เห็นด้วย
    58%

บอกต่อ : 55