อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563

"สุวิทย์"เชื่อคณะวิศวะขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี้ได้

“สุวิทย์”หารือสภาคณบดีคณะวิศวฯ ยกระดับและตอบโจทย์พัฒนาประเทศ เชื่อคณะวิศวะมีพลังขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี้ได้ อาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.11 น.


เมื่อวันที่ 17 ก.พ. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกับสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการยกระดับวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศไทยเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีโจทย์สำคัญคือการปรับตัวของมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือ การขับเคลื่อนประเทศด้วยกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยพลังของนักศึกษาเป็นยุวชนสร้างชาติ หรือ การผลิตกำลังคนที่ไม่ใช่ระดับปริญญา(Non Degree) เป็นต้น และการจะทำให้โจทย์ต่าง ๆ บรรลุได้จะต้องมีการยกเครื่องมหาวิทยาลัย ซึ่ง อว.ได้ตั้งงบประมาณปี 2564 เพื่อเรื่องนี้ไว้แล้ว 10,250 ล้านบาท ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้มหาวิทยาลัยในอนาคตจะสามารถตอบโจทย์ได้

รมว.อว. กล่าวต่อไปว่า จากการหารือดังกล่าว ทำให้ได้โจทย์ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จะต้องกลับไปหาคำตอบ คือ  ทำอย่างไรให้หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ไปสู่สากล ,ในการยกเครื่องมหาวิทยาลัยนั้นนอกเหนือจากหลักสูตรแล้ว มหาวิทยาลัยในอนาคตจะเขามาช่วยเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนได้อย่างไร

ไม่ว่าจะเรื่องเครื่องจักรกลการเกษตร อุตสาหกรรมเครื่องมือทางการแพทย์ ซึ่งจำเป็นต้องใช้วิศวกรรม แต่เวลานี้เราต้องการเห็นพลังที่ชัดเจนผ่านโจทย์นโยบายที่ชัดเจน รวมถึงเรื่องของ AI ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จะเข้ามาตอบโจทย์นี้อย่างไร เช่น การใช้ AI มาแก้ปัญหาจราจร หรือ เรื่องของความปลอดภัย เป็นต้น

“นอกจากนี้ประเทศเรากำลังขับเคลื่อนเรื่องของ Smart City ซึ่งปัจจุบันก็มีหลายมหาวิทยาลัยที่ทำ Smart University หรือ พูดง่าย ๆ ว่า คือ AI Base University ซึ่งถือว่าสอดคล้องกับนโยบายที่เราต้องการให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งเป็น AI Base University เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการยกเครื่องมหาวิทยาลัย แน่นอนว่าเรื่องนี้พลังสำคัญหนึ่งต้องมาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่จะผลักดันให้เกิดเป็น Smart City ได้ในอนาคต เพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัย คือแบบจำลองที่จะขยายผลในเชิงพื้นที่ได้”รมว.อว.กล่าว.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 48