อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563

พร้อมจัดแข่งภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 3

ศธ. ประกาศพร้อมการจัดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปีนี้โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ เริ่มวันที่ 29 มี.ค.- 3 เม.ย.2563 เตรียมพร้อมตัวแทนประเทศไทยแข่ง iGeo เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.01 น.

เมื่อวันที่  20 ก.พ. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานแถลงข่าว “การจัดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3” ว่า การจัดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มี.ค.- 3 เม.ย.2563 ณ ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา ซึ่งในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิ สอวน. จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 30 มี.ค.2563 และ ถือได้ว่า การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งนี้เป็นการเปิดเวทีให้นักเรียนที่มีความสนใจ มีความรู้ความสามารถวิชาภูมิศาสตร์ ได้มีสนามในการทดสอบความรู้ ฝึกประสบการณ์ในการแข่งขัน และเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่จะเป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป

“ การจัดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้การสนับสนุนจัดโครงการและงบประมาณรองรับ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ได้มาตรฐานทัดเทียมระดับสากลอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยจากการแข่งขันนี้นักเรียนจะได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น และโรงเรียนได้รับการพัฒนาโดยใช้หลักสูตรและมาตรฐานที่นานาชาติให้การยอมรับ นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ยังมีส่วนสำคัญร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ มูลนิธิ สอวน. ในการพัฒนาและส่งเสริมให้มีการส่งนักเรียนผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศในสาขาวิชาต่างๆทุกวิชาที่มีการจัดการแข่งขัน ซึ่งวิชาภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (The International Geography Olympiad : iGeo) เป็นหนึ่งในวิชาที่มีการแข่งขันระดับนานาชาติ” นางรักขณา กล่าว
.
สำหรับการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Geography Olympiad : iGeo) คือการแข่งขันภูมิศาสตร์ประจำปีสำหรับนักเรียนอายุ 16 ถึง 19 ปีจากทั่วโลก จัดขึ้นโดยคณะทำงานเฉพาะกิจโอลิมปิกของสหภาพภูมิศาสตร์ระหว่างประเทศ (International Geographic Union: IGU) ซึ่งเป็นผู้ผลิตแบบทดสอบอิงกับองค์กรท้องถิ่นและและคณะกรรมการระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นความสนใจของเยาวชนในการศึกษาด้านภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และเป็นเวทีสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกันให้กับเยาวชนจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก โดยในการแข่งขันจะทำการทดสอบความสามารถของผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจากแบบรูปและกระบวนการเชิงพื้นที่ แบบทดสอบของภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศประกอบด้วย 3 ส่วน คือ แบบทดสอบข้อเขียน แบบทดสอบมัลติมีเดีย และแบบทดสอบการออกภาคสนามที่มุ่งเน้นการสังเกตเพื่อใช้ในการทำแผนที่และการวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอโปสเตอร์แบบกลุ่ม การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และให้นักเรียนใช้เวลาในการทำความรู้จักเพื่อนต่างชาติและสำรวจเมืองของประเทศเจ้าภาพ โดยในปี 2563 นี้จะจัดการแข่งขันที่เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 36