อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563

มส.ไฟเขียวใช้ที่ดินศาสนสมบัติกลางสร้างวัด

มหาเถรสมาคม ไฟเขียวใช้ที่ดินศาสนสมบัติกลางสร้างวัดได้ พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.33 น.

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะรองโฆษกพศ. เปิดเผยภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ว่า มส.มีมติเห็นชอบให้ใช้ที่ดินศาสนสมบัติกลางมาสร้างวัดประกอบด้วย 1.ที่ดินศาสนสมบัติกลาง(วัดน้อย) ต.บางบอน อ.บางขุนเทียน จำนวน 5 ไร่ 77 ตารางวา 2.ที่ดินศาสนสมบัติกลาง (ที่ธรณีสงฆ์วัดป่า) ต.บางประทุน อ.บางขุนเทียน จำนวน 7 ไร่ 90 ตารางวา 3.ที่ดินศาสนสมบัติกลาง(วัดโพธิ์ราม) ต.บางระมาด อ.ตลิ่งชัน จำนวน 6 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา และ4.ที่ดินศาสนสมบัติกลาง (วัดเสนานนท์) ต.สามวาตะวันออก อ.คลองสามวา จำนวน 18 ไร่ 58.20 ตารางวา ตามที่พระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท) เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง ผู้รักษาการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ทำเรื่องเสนอขอความเห็นชอบมาที่มส. และทางมส.ยังกำชับด้วยว่าให้พศ.ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของคณะสงฆ์ด้วย 


นายสิปป์บวร กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการอนุญาตให้ใช้ที่ดินศาสนสมบัติกลางมาใช้เป็นพื้นที่สร้างวัดเนื่องจากเดิมข้อกฎหมายไม่อนุญาตให้นำที่ดินศาสนสมบัติกลาง ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สินของพระศาสนาซึ่งมิใช่ของวัดใดวัดหนึ่ง มาใช้เป็นพื้นที่สร้างวัดได้ ดังนั้นมส.จึงมีการนำเรื่องดังกล่าวมาพิจารณา และมอบให้พศ.ไปดำเนินการร่างหลักเกณฑ์มาเสนอมส. และมส.ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การอนุญาตใช้ที่ดินศาสนสมบัติกลางมาสร้างวัดได้ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ คือ ที่ดินศาสนาสมบัติกลางนั้นจะต้องเป็นที่ดินศาสนสมบัติกลางที่เคยเป็นพื้นที่วัดร้างมาก่อน และมีการยกออกจากบัญชีวัดร้าง มาเป็นศาสนสมบัติกลางแล้ว จึงจะสามารถทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่สร้างวัดได้

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    75%
  • ไม่เห็นด้วย
    25%

บอกต่อ : 38