อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 6 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 6 เมษายน 2563

มฟล.ออกหน่วยแพทย์อาสาฯ บริการด้านสุขภาพ

มฟล.นำนักศึกษา-บุคลากรทางการแพทย์ออกหน่วยแพทย์อาสาฯ บริการด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนพื้นที่ห่างไกล หวังให้นักศึกษาทำงานใกล้ชิดชุมชนมากขึ้น พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.01 น.

นพ.สมปรารถน์ หมั่นจิต หัวหน้าโครงการแพทย์อาสาบรมราชกุมารี  และแพทย์ประจำโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.)  กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆนี้ ตนพร้อมด้วย ดร.อมรรัตน์ อนุวัฒน์นนทเขตต์ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. นักศึกษาและบุคลากรโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มฟล. ได้นำหน่วยแพทย์ ในโครงการแพทย์อาสาฯ ไปลงพื้นที่ที่บ้านไร่ส้ม อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีการผลิตบัณฑิตทางวิชาชีพด้านสุขภาพทั้ง แพทย์ ทันตแพทย์ แพทย์แผนจีน แพทย์แผนไทย พยาบาล กายภาพบำบัด สาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม  ซึ่งวิชาชีพเหล่านี้ต้องให้บริการด้านวิชาการและสุขภาพแก่ประชาชนผู้เจ็บป่วย หรือมีการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค แก่ประชาชนในชุมชนทุกกลุ่ม ทุกวัยเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง


นพ.สมปรารถน์  กล่าวต่อว่า  การออกหน่วยแพทย์ที่ผ่านมาเน้นกลุ่มประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและด้อยโอกาส โดยการไปเยี่ยมบ้าน เพื่อบริการประชาชน และถือโอกาสพานักศึกษาและบุคลากรออกไปทำงานใกล้ชิดชุมชนมากขึ้น  อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมการเรียนการสอน เช่น ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มีบางรายวิชาที่ต้องดูแลผู้ป่วยในชุมชน และการได้ลงพื้นที่ยังช่วยทำให้นักศึกษาและบุคลากรได้เรียนรู้อีกรูปแบบที่สำคัญ


" ถ้าเป็นวิชาก็เรียกว่าวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน ต้องมองเห็นในภาพที่เป็นจริงของคนไข้ เรื่องขององค์รวมคือถ้าเราอยู่แต่ในโรงพยาบาล เราจะเห็นแต่หน้าคนที่มาโรงพยาบาล ถ้าไปเยี่ยมบ้านเราจะเป็นสภาพบ้าน ความสัมพันธ์ของผู้ป่วยกับญาติที่ดูแล เห็นทุกข์ของญาติที่ต้องดูแล หรือถ้าในรูปแบบออกหน่วยนักศึกษาจะได้เห็นการทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานสายสุขภาพแบบสหวิชาชีพ มีทั้งแพทย์ พยาบาล สำนักวิชาแพทย์บูรณาการ ทั้งแพทย์แผนไทยแผนจีน ได้เห็นภาพจริงว่าเมื่อเรียนจบไปแล้วแต่ละคนมีบทบาทหน้าที่อย่างไรในสนามจริงด้วย"นพ.สมปรารถน์  กล่าว


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 34