อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 6 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 6 เมษายน 2563

น่าห่วงมากมหา"ลัยเด็กลดลงเรื่อยๆ

ทปอ.ห่วงเด็กเข้ามหา'ลัยลดลงเรื่อย ๆ จี้มหาวิทยาลัยปรับตัว ขณะที่หลายแห่งเล็งปิดคณะเด็กสนใจเรียนน้อยลง คณะยอดฮิตเด็กลด ส่วนคณะสาธารณะสุข-บริหารมาแรง พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.35 น.

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า ในการประชุม ทปอ.เมื่อเร็ว ๆ นี้  ที่จังหวัดนครราชสีมา ได้หารือกันเกี่ยวกับการดำเนินการในภาพรวมของคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ทีแคส   ซึ่งพบว่าในปีการศึกษา 2563  จำนวนเด็กลดลงอย่างเห็นได้ชัดจะเหลือเด็กเข้ามหาวิทยาลัยเพียง 2 แสนกว่าคน จากเดิมปี 2562 มีเด็กจำนวน 3 แสนกว่าคน  ซึ่งยอมรับว่ามหาวิทยาลัยค่อนข้างกังวล และได้มีการพูดคุยกันถึงอนาคตว่าแต่ละมหาวิทยาลัยจะปรับตัวอย่างไร

ศ.ดร.สุชัชวีร์  กล่าวต่อว่า จากข้อมูลระบุชัดว่า คณะใดเด็กนิยมเข้าเรียน เป็นคณะยอดฮิต และคณะใด เด็กเข้าเรียนน้อยและมหาวิทยาลัยอาจจำเป็นต้องปิดการเรียนการสอน  โดยคณะยอดฮิตที่เด็กนิยมสมัครเข้าเรียนช่วงนี้จะเป็นคณะสาธารณสุขในสาขาต่าง ๆ  ที่มีเด็กสมัครเรียนมากขึ้นทุกปี  เพราะมีงานรองรับ ค่าตอบแทนดี และได้รับการยอมรับจากสังคม ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดึงดูดเด็กให้เข้ามาเรียน รองลงมาเป็นคณะบริหาร ซึ่งเปิดรับเท่าไร ก็มีเด็กมาสมัครจนเต็มเกือบทุกแห่ง ขณะที่คณะด้านสังคมศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ถือว่าเป็นคณะยอดฮิตมีเด็กสมัครเรียนน้อยลง  

“ขณะนี้เด็กที่จะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยลดลง และจะลดลงต่อไปเรื่อย ๆ ทุกปี มหาวิทยาลัยต้องปรับตัว คณะใดเด็กเรียนน้อยหรือไม่มีเด็กสมัครเข้าเรียน ก็อาจต้องพิจารณาปิดการเรียนการสอน ซึ่งตอนนี้แต่ละแห่งมีข้อมูลอยู่แล้ว ก็ต้องไปบริหารจัดการกันเอง  ทปอ.คงไม่สามารถบอกได้ว่า คณะใดที่ควรปิด หรือเปิดต่อไป เพราะความนิยมในแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน อย่างมหาวิทยาลัยกลุ่ม ทปอ.คณะด้านสังคมศาสตร์ เด็กจะสมัครเรียนน้อยกว่า คณะวิทยาศาสตร์ แต่ถ้ารวมกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) เข้าไปด้วย กลับเป็นว่า เด็กสมัครเรียนคณะด้านสังคมศาสตร์ มากกว่าวิทยาศาสตร์ “ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าว และว่านอกจากนี้ ทปอ.ของให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ร่วมมือ เอาจริงกับการเปลี่ยนแปลงสังคม สิ่งแวดล้อม  ช่วยสร้างงานวิจัย เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ  โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นPM2
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    92%
  • ไม่เห็นด้วย
    8%

บอกต่อ : 45