อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563

ทปอ.ร่วมกำหนดกรอบเนื้อหา-ตรวจรับข้อสอบทีแคส64

"พีระพงศ์" สรุป ทปอ.ร่วมสทศ.กำหนดกรอบเนื้อหา-ตรวจรับข้อสอบ ทีแคส64 มอบสสวท. พัฒนาข้อสอบเกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.12 น.


เมื่อวันที่ 24 ก.พ. ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ทีแคส ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ทางทปอ.ได้เชิญผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เพื่อมาหารือเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาของข้อสอบ 9 วิชาสามัญ และการทดสอบความถนัดทั่วไป หรือ แกต และทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ แพต ที่จะนำมาใช้ในประกอบการคัดเลือกทีแคสประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องจากขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) กำลังปรับหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ ดังนั้นทปอ.จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลการออกข้อสอบด้วย เพื่อที่จะได้คัดเด็กได้ตรงตามความสามารถจริง ๆ

ดร.พีระพงศ์ กล่าวต่อไปว่า จากการหารือสรุปว่าทางสทศ.ยินดีให้ความร่วมมือในทุกประเด็น โดยทปอ.จะส่งคนเข้าไปร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดกรอบเนื้อหาและตรวจรับข้อสอบที่ใช้ทีแคสปี 64 ยกเว้นข้อสอบแกต1เป็นข้อสอบวัดการเชื่อมโยงความสามารถในการอ่าน การเขียน การคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้โจทย์ปัญหา ทปอ.จะไม่เข้าไปร่วมทำข้อสอบ เพราะสทศ.จะมีทีมเฉพาะในการออกข้อสอบอยู่แล้ว

รวมถึงข้อสอบรายวิชาที่เกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เช่น ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี และ ชีววิทยา นั้นจะให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นผู้ร่วมพัฒนาข้อสอบ

"สำหรับเนื้อหาข้อสอบทีแคส ปี 64 จะถูกพิจารณากรอบเนื้อหาใหม่ให้เป็นไปตามหลักสูตรใหม่ที่ใช้กับเด็กที่จะเข้าศึกษาทีแคสปี 64 นอกจากนี้ยังได้หารือการเตรียมความพร้อมสำหรับสอบTGAT ซึ่งสทศ.มีความเข้มแข็งและพร้อมรับไปดำเนินการจัดสอบ เนื่องจากเป็นการสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ " ดร.พีระพงศ์ กล่าว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 46