อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 เมษายน 2563

"พีไอเอ็ม" พาบัณฑิตโกอินเตอร์ฝึกงาน-ได้ทำงานทันที

‘พีไอเอ็ม’ สร้างเครือข่ายทั่วโลกกว่า 800 แห่ง พร้อมพาบัณฑิตโกอินเตอร์ เพื่อฝึกงานสุดท้ายได้ทำงานด้วย จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.54 น.


เมื่อวันที่ 24 ก.พ. รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ พีไอเอ็ม  กล่าวว่า พีไอเอ็ม ในฐานะมหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจ (Corporate University) ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนา “คน” และการเผยแพร่องค์ความรู้จากภาคธุรกิจเข้าสู่ห้องเรียน จึงเดินหน้าตามวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยเครือข่าย (Networking University) สร้างความร่วมมือกับทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาในระดับนานาชาติทั่วโลก เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาของพีไอเอ็มได้ไปเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากองค์กรชั้นนำในหลากหลายประเทศ รวมถึงได้ฝึกทักษะใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการในกระแสโลก
 
ด้าน นายสยาม โชคสว่างวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พีไอเอ็ม กล่าวว่า การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานระดับนานาชาติไม่ได้เพียงช่วยให้เด็กได้มีโอกาสไปฝึกงานเท่านั้นแต่ ยังเป็นการโอกาสให้เด็กได้มีงานทำด้วย อย่างล่าสุดมีบัณฑิตของพีไอเอ็มจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และคณะศิลปศาสตร์ ได้มีโอกาสไปฝึกงานและได้ทำงานต่อที่ญี่ปุ่นเลย

ทั้งนี้ พีไอเอ็ม มีเครือข่ายพันธมิตรรวมกว่า 800 รายทั่วโลก อาทิ สถานทูต 43 แห่ง ในเอเชีย ยุโรป ออสเตรเลียและโอเชียเนีย อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ แอฟริกา องค์กรธุรกิจทั่วโลกเกือบ 600 แห่ง มหาวิทยาลัยราว 200 แห่งใน 34 ประเทศ ครอบคลุมอาเซียน ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ และครอบคลุมมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับ Top University ของโลก เช่น California Institute of Technology (USA), National University of Singapore (SINGAPORE), Waseda Univerity (JAPAN), Beijing Language and Culture University (CHINA) และ University of Helsinki (FINLAND)
 
นายสยาม กล่าวอีกว่า ส่วนความร่วมมือกันในหลากหลายรูปแบบ เช่น การเปิดโอกาสให้เด็กไปฝึกงานกับองค์กรพันธมิตรในต่างประเทศ การส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปมากับมหาวิทยาลัยชั้นนำ การมอบทุนการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากรทางการศึกษาระหว่างกัน

ทั้งนี้การสนับสนุนจากเครือข่ายพันธมิตรในหลากหลายแวดวงมีส่วนสำคัญทำให้ พีไอเอ็มประสบความสำเร็จ สามารถสร้างบุคลากรคุณภาพ เพื่อการสนับสนุนทุกวงการธุรกิจทั้งในภาครัฐ เอกชน อย่างหลากหลาย และให้นักศึกษาและบัณฑิตของเรามีโอกาสพัฒนาทักษะและมีทางเลือกใหม่ๆ ในชีวิตเพิ่มมากขึ้น เราจะเดินหน้าสร้างความร่วมมือใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาอนาคตการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน ส่งต่อคนคุณภาพจากรุ่นสู่รุ่นให้สังคมและประเทศไทยต่อไป
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 41