อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563

แนะรัฐผุด'ชิม ช้อป ใช้'ช่วยผู้ปกครองจ่ายค่าเทอม

นายก ส.ปส.กช.โอดยอดเงินนักเรียนค้างชำระค่าเทอมโรงเรียนเอกชนพุ่ง 1,890 ล้านบาท แนะรัฐออกมาตรการสนับสนุนเป็นค่าเทอม ในลักษณะเดียวกับ ‘ชิม ช้อป ใช้’ พุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.02 น.


ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน  (ส.ปส.กช.) เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์นักเรียนค้างชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ของโรงเรียนเอกชน นั้น ขณะนี้มีโรงเรียนเอกชนประมาณ 2,100 กว่าแห่ง จากโรงเรียนเอกชนทั้งหมดประมาณ 3,800 กว่าแห่ง คิดเป็นประมาณ 60%  ของจำนวนโรงเรียนเอกชนทั้งหมด ได้ส่งข้อมูลการค้างชำระค่าธรรมเนียมการเรียนมาที่ ส.ปส.กช.แล้ว

โดยพบว่า ใน 2 ปีการศึกษา นักเรียนที่ยังเรียนอยู่ในโรงเรียนมียอดค้างชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ประมาณ 1,890 กว่าล้านบาท  นอกจากนี้ยังมีนักเรียนที่ออกเรียนกลางคัน มียอดค้างชำระประมาณ 400 กว่าล้านบาท ซึ่งในส่วนนี้มีทั้งที่ออกไปศึกษาต่อในโรงเรียนรัฐบาล และไม่ได้เรียนต่อ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่โรงเรียนต้องแก้ไขปัญหา

“ โรงเรียนเอกชนพยายามแก้ไขปัญหาเบื้องต้น โดยลดจำนวนเงินที่ค้างชำระค่าเทอมให้แก่ผู้ปกครอง เช่น  ค้างชำระ 30,000 บาท ก็ขอเก็บแค่ 2,300 บาท เพื่อให้โรงเรียนอยู่ได้ถึงจะขาดทุน แต่ก็ดีกว่าไม่ได้เลย เป็นต้น แต่ผู้ปกครองบางรายก็ไม่มีเงินมาจ่ายค่าเทอมเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจที่สะสมมา  ผู้ปกครองเด็กบางรายก็ตกงาน และคาดว่าปีการศึกษา 2563 ปัญหาจะหนักกว่านี้  ” ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์   กล่าว.

ดังนั้นรัฐควรมีมาตรการสนับสนุนผู้ปกครอง  โดยการออกมาตรการสนับสนุนเป็นค่าเทอม  ในลักษณะเดียวกับมาตรการ ‘ชิมช้อปใช้’ ที่ระบุว่าให้ไปใช้ที่ไหน ใช้อย่างไร โดยให้ทั่วไปทั้งที่เรียนในโรงเรียนรัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้ปกครองมีเงินมาจ่ายโรงเรียน  ซึ่งจะทำให้ตรงเป้าหมายและกระจายอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ เงินดังกล่าวไม่ใช่เงินอุดหนุนรายหัวการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรอยู่ 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 40