อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563

สจล. เตรียมปั้นสถาปนิกเก่งรอบด้านรับดิสรัปชัน

สจล. เปิดตัว หลักสูตรนานาชาติสถาปัตย์ฯ “เอไอดีที” เตรียมปั้นสถาปนิกเก่งรอบด้าน รับยุคดิสรัปชัน ย้ำไม่แค่ผลิตสถาปนิกทั่วไป แต่ติดปัญญาอัจฉริยะออกแบบสถาปัตยกรรม พุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น.


ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า  สจล. ได้เปิดตัวหลักสูตรนานาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. (AI.DT) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ออกแบบ เพื่อผลิตสถาปนิกในยุคดิสรัปชัน  ที่ไม่ได้มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้านการออกแบบอย่างเดียว แต่เรียนรู้การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพด้วย  ด้วยการจัดการข้อมูลที่มีความซับซ้อนในทุกมิติ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการสถาปนิกที่เก่งรอบด้านในอนาคต
 
ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สจล. กล่าวว่า  AI.DT ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตสถาปนิกอัจฉริยะ ที่ติดอาวุธกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) โดยหลักสูตรการเรียนการสอนประกอบด้วย 4 สาขา ที่เปรียบเสมือนห้องทดลองการออกแบบ (design labs) ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความต้องการต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคต ได้แก่ 1.สถาปัตยกรรมดิจิทัล (Digital Architecture) 2. การจัดการโครงสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก (Construction and Facility Management) 3. สถาปัตยกรรมเขตร้อนเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Tropical Design) และ 4. กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

 

และเมื่อนักศึกษาที่จบหลักสูตรสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย อาทิ สถาปนิกดิจิทัล สถาปนิกด้านเอไอ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบ BIM นักออกแบบครอบจักรวาล เป็นต้น โดยในแต่ละหลักสูตรมีการนำเทคโนโลยีเออาร์ (AR) วีอาร์ (VR) และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความล้ำสมัยมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมืออันทันสมัยเข้ากับการสร้างสรรค์งานออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย
 
 

ผศ.ดร.อันธิกา กล่าวต่อไปว่า นักศึกษาที่เรียนในชั้นปีที่ 4 สามารถเลือกฝึกงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกการทำงานจริง หรือเลือกศึกษาในสถาบันนานาชาติชั้นนำในความร่วมมือได้ เช่น  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิดา  มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล ออสเตรเลีย (The University of Newcastle Australia) และวิทยาลัยสิงคโปร์โพลีเทคนิค (User Experience Centre, Singapore Polytechnic)เป็นต้น  

การเลือกศึกษากับสถาบันนานาชาติดังกล่าวจะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมใหม่ๆ ไปพร้อมกับความรู้เชิงปฏิบัติการ รวมถึงได้ฝึกฝนทักษะการทำงานในระดับสากล
 


เมื่อจบหลักสูตรฝึกงาน หรือศึกษากับสถาบันในความร่วมมือ นักศึกษาจะต้องนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ กลับมาทำวิทยานิพนธ์ในปีสุดท้าย ตามโมเดลการเรียนรู้แบบ Capstone project ถือเป็นการสำเร็จหลักสูตรการศึกษาอย่างสมบูรณ์แบบ สามารถทำงาน และสอบใบประกอบวิชาชีพได้

 

“หลักสูตร AI.DT ไม่เพียงแค่ผลิตสถาปนิกทั่วไป แต่ยังติดปัญญาอัจฉริยะให้กับการเรียนออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อสร้างสถาปนิกรุ่นใหม่ที่รู้เท่าทันการทำงานในยุค Data Disruption เรามุ่งหวังที่จะสร้างสถาปนิกที่นำเทคโนโลยี ดิจิทัลมาใช้ในการออกแบบอย่างชาญฉลาด ตลอดจนต้องการเห็นสถาปนิกที่สามารถผลิตซอฟต์แวร์ได้เองในนามคนไทย ดังเช่นดีเอ็นเอ (DNA) ของพระจอมเกล้าลาดกระบัง ที่มุ่งหวังให้นักศึกษาสามารถคิด สร้าง นวัตกรรม ด้วยความคิดสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัด” ผศ. ดร. อันธิกา กล่าว
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 42