อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 6 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 6 เมษายน 2563

สทศ. ออก 4 มาตรการป้องกันโควิด-19 เด็กสอบโอเน็ตทั่วประเทศ

สทศ. ออก 4 มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ป้องกันเด็กม.6สอบโอเน็ต 29ก.พ.-1มี.ค.63 ณ สนามสอบทั่วประเทศ พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.41 น.


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. กำหนดจะจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 โดยจัดสอบวันที่ 29 ก.พ. และวันที่ 1 มี.ค. 2563 ณ สนามสอบทั่วประเทศ นั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 สทศ. ได้ออกมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดดังกล่าว โดยให้ศูนย์สอบ และสนามสอบโอเน็ตทุกแห่ง พิจารณา

อาทิ 1.อนุญาตให้ผู้เข้าสอบสามารถใส่หน้ากากอนามัยเข้าห้องสอบได้ 2.ขอความร่วมมือให้สนามสอบจัดเตรียมเจลล้างมือแอลกอฮอล์ หรือ สบู่สำหรับล้างมือ 3.ให้สนามสอบตรวจสอบผู้เข้าสอบ กรณีพบผู้เข้าสอบที่มีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ ต้องให้สวมหน้ากากอนามัย ทำความสะอาดมือด้วยเจลล้างมือแอลกอฮอล์ หรือสบู่สำหรับล้างมือ โดยอาจขอความร่วมมือจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เข้าร่วมตรวจคัดกรอง

และ4.ในกรณีมีผู้ที่มีอาการต้องสงสัย ให้คัดแยกมานั่งสอบในห้องสอบพิเศษ ทั้งนี้ สทศ. ได้ทำหนังสือถึงกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอความร่วมมือให้ร่วมตรวจคัดกรองในกรณีที่มีศูนย์สอบ หรือ สนามสอบในพื้นที่ขอความอนุเคราะห์ด้วย

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    95%
  • ไม่เห็นด้วย
    5%

บอกต่อ : 56