อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 30 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 30 กันยายน 2563

"ณัฏฐพล" เล็งยกระดับอาชีวะไทย-โคเซ็น

รมว.ศึกษาธิการ พบ ผู้บริหารสถาบันไทย-โคเซ็น เจอเสียงสะท้อนเพียบ เตรียมต้องยกเครื่องปรับปรุงความร่วมมือไทย-โคเซ็นใหม่ พุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น.


เมื่อวันที่ 4 มี.ค. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับ Mr. Matsumoto TSUTOMU  ผู้อำนวยการ Japanese-Thai KOSEN Institute of Engineering and Technologyสถาบันไทย-โคเซ็น  ว่า ตนได้ขอข้อมูลการดำเนินการการจัดการเรียนการสอนโคเซ็นในประเทศไทยว่ามีการดำเนินการอย่างไรบ้าง

รวมถึงสิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องนี้ ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันหลายประเด็นทำให้ตนมองเห็นว่าการทำงานทุกอย่างเราต้องสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นในความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนโคเซ็น โดยตนจะต้องกลับมาทบทวนการดำเนินโครงการความร่วมมือสถาบันไทยโคเซ็นกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาใหม่ เพื่อให้เกิดการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมากกว่านี้

ดังนั้นหากต้องการให้ความร่วมมือสถาบันไทยโคเซ็นประสบความสำเร็จกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะต้องทุ่มเทการดำเนินการให้มากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจบริบทของการจัดการเรียนการสอนโคเซ็น และการขยายโอกาสให้แก่เด็กที่กำลังเรียนโคเซ็น ทั้งนี้ตนมั่นใจว่าโครงการความร่วมมือการจัดการศึกษาโคเซ็นในประเทศยังมีประโยชน์และเห็นโอกาสความร่วมมือในอนาคตอีกมาก

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า สำหรับความทุ่มที่ศธ.จะต้องเร่งปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอนโคเซ็นนั้น คือ  เรื่องอาจารย์ผู้สอนที่ต้องทุ่มเทการทำงานให้มาก รวมถึงต้องได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องยอมรับวิทยาลัยบางแห่งต้องนำอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเข้ามาช่วยสอน

 รวมถึงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษของผู้เรียนเองยังเป็นที่น่ากังวลและคะแนนที่ก็ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดอยู่มาก  ดังนั้นยังยืนยันว่าการเรียนการสอนโคเซ็นของวิทยาลัยอาชีวศึกษาจะต้องมีการพัฒนาอย่างเข้มข้น โดยได้มอบให้นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ให้ไปดูแลแก้ปัญหาเรื่องนี้แล้ว อย่างไรก็ตามตนถือว่าการดำเนินการหลังจากนี้จะเป็นยกเครื่องการเรียนการสอนอาชีวศึกษาครั้งใหญ่อย่างแน่นอน
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 51