อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

สพฐ.ร่อนหนังสือรร.ดังห้าม"รับแป๊ะเจี๊ยะ"แลกที่นั่งเรียน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่อนหนังสือกำชับมาตรการรับนักเรียนม.1 และ ม.4 โรงเรียนดังทั่วประเทศ ห้ามโฆษณาชวนเชื่อให้ไปกวดวิชากับครูผู้สอนของรร. ย้ำ ห้ามรับเงินแลกที่นั่งเรียนเด็ดขาด เสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 06.26 น.


เมื่อวันที่ 6 มี.ค. ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ตนได้เซ็นลงนามในคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563  แจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ 

ทั้งนี้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตเน้นย้ำโรงเรียนในสังกัด ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการรับนักเรียนของ สพฐ.เพื่อเป็มาตการป้องกันการทุจริต ดังนี้ 1.การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนในสังกัดที่มีอัตราการแข่งขันสูง ให้มีมาตรการป้องกันการโฆษณาชวนเชื่อที่ให้นักเรียนมาสมัครเรียนกับสถาบันกวดวิชาที่ครูสังกัดโรงเรียนนั้นจัดติวกวดวิชา โดยแอบอ้างว่ารู้แนวข้อสอบหรือเป็นกรรมการออกข้อสอบ หรือสามารถให้การช่วยเหลืออื่นใดให้นักเรียนสอบเข้าโรงเรียนได้ เพื่อเป็นป้องกันการทุจริตและความไม่เป็นธรรม

 ส่วนข้อ 2.การดำเนินงานการับนักเรียน ปีกาศึกษา 2563 ให้กำชับไปยังโรงเรียนทุกแห่งไม่ให้มีการเรียกรับเงินพื่อแลที่นั่งเรียน หรือแป๊ะเจี๊ยอย่างเด็ดขาด โดยขอให้ทุกโรงเรียนยึดระเบียบกระทวงการคลังว่าด้วยการรับงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ ซึ่งจะต้องมีการออกใบเสร็จรับเงินให้ตรงกับความเป็นจริงและให้ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาลหลักการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม เพื่อให้ด็กมีโอกาสรับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    67%
  • ไม่เห็นด้วย
    33%

บอกต่อ : 66