อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

"ครูเอกชน"ใกล้เกษียณโวย ถูกบังคับเขียนใบลาออก!!

เลขาธิการกช. เผย ครูเอกชนร้อง สช.ถูกบังคับให้เขียนใบลาออก เตรียมร่อนหนังสือชี้แจงโรงเรียนเอกชนทุกแห่ง ให้ยึดตามกฎหมายแรงงานห้ามบังคับโดยไม่ชอบธรรม อังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น.


เมื่อวันที่ 17 มี.ค.นายอรรถพล ตรึกตรอง  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ได้มีกลุ่มครูโรงเรียนเอกชนมาร้องเรียนกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) โดยระบุว่าโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในกทม.บังคับให้ครูที่ใกล้เกษียณอายุราชการ เขียนใบลาออกเอง

เนื่องจากโรงเรียนเอกชนในฐานะผู้รับใบอนุญาตสถานศึกษาและเป็นนายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและเงินบำนาญตามสัญญาจ้าง ซึ่งหากโรงเรียนบังคับให้ครูเขียนใบลาออกเองจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ ดังนั้นโรงเรียนเอกชนจะเลี่ยงการดำเนินการแบบนี้ไม่ได้ เพราะเป็นสิทธิที่ครูเอกชนควรจะได้รับ
            
เลขาธิการ กช.กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้สช.ไม่อยากให้ครูโรงเรียนเอกชนต้องมีความกังวลกับปัญหาดังกล่าว โดยเร็วๆนี้จะออกหนังสือเวียนแจ้งโรงเรียนเอกชนในระบบทั่วประเทศ กรณีโรงเรียนเอกชนใดมีระเบียบให้ครูที่เกษียณอายุราชการได้รับเงินชดเชยและบำนาญตามสัญญาจ้างก็ต้องให้ยึดระเบียบนั้น

โดยไม่สามารถบังคับหรือข่มขู่ให้ครูลาออกได้ เพราะการเกษียณอายุงานกับการลาออกมีสถานะต่างกัน ซึ่งโรงเรียนจะต้องดำเนินการยึดระเบียบที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายของกระทรวงแรงงานอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามตนเข้าใจสถานการณ์ของโรงเรียนเอกชนเป็นอย่างดี เพราะด้วยสภาพเศรษฐกิจและอัตราการเกิดลดน้อยลง

อีกทั้งก็มีผู้ปกครองยังค้างชำระค่าเล่าเรียนด้วยจึงอาจส่งผลให้โรงเรียนเอกชนขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งสช.ก็พยามวางมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ ดังนั้นขอให้นำเรื่องครู เด็ก มาเป็นตัวประกันกับปัญหาต่างๆ
 

 
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    25%
  • ไม่เห็นด้วย
    75%

บอกต่อ : 46