อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

มธ.ยังไม่รับตรวจเชื้อโควิด-19 รายคน

คณะสหเวชศาสตร์ มธ. เปิดห้องปฏิบัติการสู้โควิด-19 รับตรวจเชื้อจาก รพ.ใกล้เคียง 6 -12 ชั่วโมงรู้ผล ย้ำยังไม่มีบริการตรวจประชาชนเป็นรายบุคคล อังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 17.20 น.


เมื่อวันที่ 17มี.ค.รศ.ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า เพื่อสนับสนุนการทำงานของภาครัฐอย่างเต็มที่ มธ.ได้เปิดห้องปฏิบัติการของศูนย์ตรวจวินิจฉัยระดับโมเลกุล ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ ที่สามารถตรวจยืนยันผล COVID-19 ในห้องปฏิบัติการได้ภายใน 6-12 ชั่วโมง มาสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง

“เดิมทีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ และโรงพยาบาลอื่นๆ จะต้องส่งสิ่งส่งตรวจกลับไปที่ส่วนกลาง นั่นก็คือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งจะเสียทั้งเวลาเดินทางและต้องไปเข้าคิวการตรวจวิเคราะห์ กว่าผลการตรวจจะได้รับการยืนยันและส่งกลับมายังโรงพยาบาลต้นทางอาจใช้เวลานานเป็นวัน ซึ่งห้องปฏิบัติการคณะสหเวชศาสตร์จะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพื้นที่รังสิต-ปทุมธานีมากยิ่งขึ้น” รศ.ดร.ไพลวรรณ กล่าว

ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการของศูนย์ตรวจวินิจฉัยระดับโมเลกุล ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้บริการตรวจวิเคราะห์เฉพาะสิ่งส่งตรวจจากโรงพยาบาลเท่านั้น ยังไม่มีบริการตรวจให้ประชาชนเป็นรายบุคคล โดยโรงพยาบาลใกล้เคียงที่ต้องการส่งสิ่งส่งมาตรวจที่ห้องปฏิบัติการฯ สามารถติดต่อได้ที่ 0-2986-9213-9 ต่อ 7277 และ ต่อ 7686 ในเวลาราชการ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 63