อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

'RBAC' เปิดสอนพยาบาลหลักสูตรใหม่

RBAC เปิดสอนพยาบาลศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรใหม่ หวังเพิ่มพยาบาลวิชาชีพที่กำลังขาดแคลน พร้อมรับคนจบป.ตรีทั้งสายวิทย์และสายศิลป์ ไม่จำกัดอายุ สามารถเรียนจบได้ภายใน 2ปีครึ่ง พฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น.


ผศ.ดร.เจนจิรา รัตนเพียร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC) กล่าวว่า เพื่อผลิตและพัฒนาพยาบาลที่มีคุณภาพระดับสากล ตอบสนองความขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศ  ในปี 2563 นี้ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิณ ได้เปิดตัว "หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรใหม่ 2563" ขึ้นเป็นครั้งแรกในวงการพยาบาลไทย

ตามที่สภาการพยาบาล เห็นชอบให้มีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่รับนักศึกษาจากผู้ที่จบปริญญาตรี ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์ และมีใจรักในวิชาชีพพยาบาล สามารถเข้าศึกษา และสามารถเรียนจบได้ภายในระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน โดยไม่จำกัดอายุและมีเกรดเฉลี่ยในระดับป.ตรี ไม่ต่ำกว่า 2.5   เพื่อ ทำให้ผู้ที่ว่างงานหรืออยากจะเปลี่ยนสายอาชีพที่ทำอยู่ มีโอกาสเข้ามาเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ใฝ่ฝันมากขึ้นทั้งนี้แม้จะใช้เวลาเรียนลดลง แต่ยังคงเน้นเรื่องคุณภาพเนื้อหาการสอนด้านการพยาบาลทั้งทฤษฏีและปฎิบัติ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นด้านภาษา เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยจัดห้องเรียน และอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยที่สุด ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานการณ์จำลองเสมือนจริง เช่น Smart Classroom, Robot, Sim Mom, Sim Man และ Sim Baby  

รวมถึง มีวิธีการเรียนการสอนที่ทันสมัย Transformative Learning ที่นำไปสู่การปฏิบัติจริง และสามารถจบออกไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ   สำหรับการฝึกงานนั้น จะมีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นพี่เลี้ยง และยังมีความร่วมมือกับโรงพยาบาลอีกหลายแห่ง

อย่างไรก็ดี  ตั้งเป้ารับนักศึกษาปีละไม่เกิน 70 คน โดยจะมีการเรียนการสอนในแคมปัส( Campus) แห่งใหม่ที่ปทุมธานี ซึ่งห่างจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประมาณ 5 กิโลเมตร และอนาคตในแคมปัสแห่งนี้ มีการสร้างและผลักดันเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพระดับนานาชาติอีกด้วย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    78%
  • ไม่เห็นด้วย
    22%

บอกต่อ : 66