อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

คณะสงฆ์กทม.สั่งงดจัดทุกกิจกรรม

คณะสงฆ์กทม. มีคำสั่งป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา สั่งงดจัดทุกกิจกรรม ย้ำ บิณฑบาตให้ใส่หน้ากากอนามัย พุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 16.49 น.


เมื่อวันที่ 18 มี.ค. พระธรรมสุธี เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ออกประกาศคณะสงฆ์กรุงเทพฯ เรื่องมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 สำหรับพระภิกษุสามเณร ระบุว่า เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและตามมติมหาเถรสมาคม(มส.) เพื่อเป็นการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว จึงขอให้คณะสงฆ์กรุงเทพฯ ดำเนินการ

ดังนี้ 1.หลีกเลี่ยง งดการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทางไปยังประเทศอื่น ที่มีการระบาดของโรคนี้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 2.งดการจัดกิจกรรมการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี ส่วน 3.งดการจัดกิจกรรมการอบรมเด็กและเยาวชน ออกค่ายคุณธรรม ประจำปี 4.งดการจัดกิจกรรมทางพระศาสนาที่มีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เช่น การจัดงานวัด งานบุญประจำปี และงานบุญประเพณีต่างๆ เป็นต้น ไปจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น

5. ขอให้พระภิกษุสามเณร สวมหน้ากากอนามัยขณะออกบิณฑบาต และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด 6.ให้ทุกวัดในกรุงเทพฯ รณรงค์การป้องกัน ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือตามจุดสำคัญภายในวัด 7.หากพบพระภิกษุสามเณร มีอาการผิดปกติ ไข้ขึ้นสูง ไอต่อเนื่องเป็นเวลานาน มีน้ำมูก ให้รีบไปพบแพทย์ หรือแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 62