อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

กสศ.เตรียมพร้อมรับมือประเมินคุณธรรมหน่วยงานรัฐ

กสศ.เตรียมความพร้อมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานรัฐ เผย ตลอดการทำงาน 3 ปี บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ด้าน ป.ป.ช.ช่วยติวเข้มสอนระเบียบ หลักเกณฑ์ อุดช่องโหว่ปัญหาต่อต้านทุจริตเชิงรุก พุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 16.55 น.


เมื่อวันที่ 18 มี.ค. นายสุภกร  บัวสาย  ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ กสศ.ได้จัดบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ “คุณธรรม ความโปร่งใส และการควบคุมภายใน เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน” โดยมีชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ สำนักงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.)

เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั้งในภาพรวมของประเทศและในแต่ละหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ ป.ป.ช.
 
นายสุภกร กล่าวต่อไปว่า  ทั้งนี้ กสศ.มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร อยู่ภายใต้การดูแลของนายกรัฐมนตรี ที่ใส่ใจต่อการบริหารงานกองทุนด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งกสศ.ในฐานะหน่วยงานรัฐที่ก่อตั้งขึ้นมาจะครบ 3 ปี ในวันที่ 14 พ.ค. 2564 นี้ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ จึงต้องมีการเรียนรู้เครื่องมือ หลักเกณฑ์ วิธีการในการประเมินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
 
“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กสศ.ยึดหลักธรรมาภิบาล และได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารงานด้วยความโปร่งใส และการกำกับดูแลดำเนินงานให้มีคุณธรรมมาตลอดตั้งแต่ก่อตั้งกสศ.ขึ้นมา เรามีบุคลากรเพียง 60 กว่าคน แต่ต้องทำงานผ่านเครือข่ายบุคลากรภายนอกนับแสนคน จึงต้องพยายามรณรงค์และจัดระบบป้องกันอย่างรัดกุม ส่วนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประเมิน ITA ครั้งนี้ เชื่อว่าจะทำให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่องที่เป็นไปตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” นายสุภกร กล่าว 
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 49