อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

สช.ฮึ่มจ่อควบคุมรร.เอกชนไร้เด็กแต่ไม่เลิกกิจการ

"อรรถพล"ถก บอร์ดสช.รายงานข้อมูลโรงเรียนเอกชนเพิกเฉยการส่งตราสารจัดตั้ง อึ้ง พบโรงเรียนเอกชนหลายแห่งไม่มีนักเรียนเรียนแต่ยังไม่ขอยกเลิกกิจการ ขีดเส้นหากยังไม่มายื่นข้อมูลกับสช.ภายในเดือนมี.ค.นี้ พฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 16.11 น.


เมื่อวันที่ 19 มี.ค.นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ กช. เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงโรงเรียนเอกชนหลายแห่งที่ไม่ยอมส่งรายงานการประเมินตนเองตามระบบประกันคุณภาพ (Self - Assessment Report : SAR) มีจำนวน 234 แห่ง   ซึ่งในเรื่องนี้โรงเรียนเอกชนจะต้องดำเนินการจัดส่งทุกปี

ขณะที่การจัดส่งตราจัดตั้งและรายละเอียดกิจการโรงเรียนเอกชนยังพบว่า มีโรงเรียนเอกชนจำนวน 529 แห่งก็ไม่ได้ดำเนินการจัดส่งตราสารจัดตั้งดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2554 เช่นกัน เพราะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้เป็นนายทะเบียนกลางจำเป็นต้องมีเอกสารเหล่านี้จัดเก็บไว้

โดยที่ผ่านมาสช.ใช้ความพยายามว่าโรงเอกชนแห่งใดที่จะประกาศค่าธรรมเนียมในปีการศึกษาใหม่จะต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนว่าโรงเรียนเหล่านั้นได้ส่งรายงานการประเมินตนเองตามระบบประกันคุณภาพ กับ ตราจัดตั้งและรายละเอียดกิจการโรงเรียนเอกชนครบถ้วนแล้วหรือไม่ หากไม่ส่งเราจะไม่อนุญาตให้ประกาศค่าธรรมเนียมใหม่ แต่การดำเนินการนี้กลับไม่ได้ผล

เพราะโรงเรียนก็ไม่ยอมที่ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาใหม่เช่นกัน ทั้งนี้ที่ประชุมจึงมีข้อสรุปว่าหากโรงเรียนเอกชนยังละเลยเพิกเฉยในการจัดส่งเอกสารเหล่านี้อยู่ขอให้สช.ดำเนินการตามกฎหมาย คือ การให้โรงเรียนเอกชนงดรับนักเรียนในปีการศึกษาต่อไปทันที
            
เลขาธิการ กช. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ สช.ต้องการจัดระเบียบสังคมเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานทะเบียนจำนวนโรงเรียนต่างๆ  จึงได้รายงานผลการติดตามโรงเรียนเอกชนที่ไม่มีจำนวนนักเรียนแต่ยังไม่ยื่นคำขอเลิกกิจการโรงเรียนในระบบ ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนเอกชนในระบบที่ไม่ปรากฏจำนวนนักเรียนและยังไม่ยื่นคำขอเลิกกิจการโรงเรียนในระบบ จำนวน 124 โรง จำแนกเป็น กรุงเทพมหานคร จำนวน 61 โรง ต่างจังหวัด จำนวน 63 โรง เนื่องจากมีปัญหาตามมาคือเอกสารหลักฐานทางการเรียนสช.ไม่สามารถนำเอกสารมาเก็บรักษาไว้ได้ เพราะโรงเรียนเหล่านี้ยังไม่ยอมขอยกเลิกกิจการ

ซึ่งที่ผ่านมาสช.เร่งรัดและทวงถามข้อมูลไปยังผู้ถือใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนแล้วแต่ก็ยังไม่มีการแจ้งข้อมูลกานยกเลิกกิจการแต่อย่างใด โดยการไม่ขอยกเลิกกิจการของโรงเรียนเอกชนนั้นกลับพบว่ามีครูประมาณ 100 คนมีรายชื่ออยู่ในโรงเรียนที่ไม่ได้มีนักเรียนแล้ว แต่ยังมีการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราห์ครูโรงเรียนเอกชนอยู่ทำให้รัฐต้องจ่ายเงินสมทบ 6 %ทุกเดือน ซึ่งรัฐเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากฟรีๆทุกเดือนโดยไม่จำเป็น

ดังนั้นสช.จะดำเนินการทวงถามอีกครั้ง หากยังเพิกเฉยสช.จำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนเอกชนแห่งนั้นๆ ซึ่งเมื่อมีคณะกรรมการควบคุมสช.มีสิทธิเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนได้

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 58