อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

พบนักศึกษา มทร.พระนคร ติดเชื้อไวรัสโควิด-19

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ออกประกาศเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา พบนักศึกษา มทร.พระนคร ติดเชื้อไวรัสโค มหาวิทยาลัยประกาศปิด-สั่งฉีดฆ่าเชื้อทุกซอกทุกมุมวิด-19 ศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 15.11 น.


เมื่อวันที่ 19 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร ได้ออกประกาศ เรื่อง การเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในสถานการณ์หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายที่ 1

 โดยระบุว่า เนื่องด้วยนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 1 ราย ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากการตรวจโดยห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลรามาธิบดี และกรมควบคุมโรคได้รับนักศึกษาดังกล่าวเพื่อดูแลและติดตามอาการตามขั้นตอนทางการแพทย์เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศหยุดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานทุกพื้นที่ระหว่างวันที่ 20 มี.ค.–2 เม.ย.2563 รวมถึงให้มีการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อทั้งภายในภายนอกอาคารสถานที่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในทุกพื้นที่

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมถึงลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและเพิ่มมาตรการความปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นมาตรการเฝ้าระวังที่เข้มงวดและคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนผู้มารับบริการของมหาวิทยาลัย
            
รศ.สุภัทรา กล่าวว่า จะมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 100 เปอร์เซ็นต์ทุกศูนย์ ขณะเดียวกันได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ และทำงานจากบ้าน (Work from home) เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) รวมถึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 

เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ กำกับดูแล และติดตาม แก้ไขการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยประเมินสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน และแนวโน้มของสถานการณ์ในอนาคต นอกจากนี้ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของบุคลากร มหาวิทยาลัยได้จัดทำประกันสุขภาพเพื่อคุ้มครองการติดเชื้อให้บุคลากรทุกคนด้วย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 49