อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

พศจ.นครปฐมทำหน้ากากผ้าถวายพระสงฆ์

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการพลังบวรจิตอาสา จัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า ถวายแด่พระสงฆ์ ศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 15.16 น.


เมื่อวันที่ 20 มี.ค. ที่วัดสุวรรณาราม อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “โครงการพลังบวรจิตอาสา จัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า ถวายแด่พระสงฆ์” โดยอำเภอพุทธมณฑล ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม(พศจ.นครปฐม)และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อให้พระภิกษุสามเณรมีหน้ากากอนามัยที่ถูกสุขลักษณะ รวมถึงป้องกันไม่ให้ไวรัสดังกล่าว แพร่กระจายไปสู่พระภิกษุสามเณร

โดยนายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผอ.พศจนครปฐม  กล่าวว่า  ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ซึ่งทุกภาคได้ช่วยกันเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้ไวรัสดังกล่าวแพร่กระจายไปสู่ประชาชน ทั้งการให้ความรู้ความเข้าใจ ตลอดจน การให้คำแนะนำการปฏิบัติตนแก่ประชาชน  รวมถึงการแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสดังกล่าว แพร่กระจายไปสู่พระภิกษุสามเณร 

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว มีวิทยากรมาช่วยสอนทำหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน และถวายความรู้แด่พระสงฆ์ ให้มีความรู้และสามารถจัดทำขึ้นเองได้ และสามารถนำไปแนะนำพุทธศาสนิกชนยังชุมชนที่วัดตั้งอยู่  โดยได้มีประชาชนร่วมกิจกรม  จำนวน 200  คน  พระสงฆ์  จำนวน  50 รูป  จากทุกอำเภอ 

นอกจากนั้น  กิจกรรมนี้  เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ประชาชนจิตอาสาได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยถวายหน้ากากอนามัยแด่พระภิกษุสามเณรจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีจำนวนกว่า 3,000  รูป  เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19ต่อไป

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 44