อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

กศน.พลิกโฉมรุกเรียนออนไลน์

“ดิศกุล” พลิกโฉมกศน.รุกเรียนออนไลน์ เผย อนาคตกลุ่มผู้เรียนกศน.ในรูปแบบการเรียนแบบกลุ่มจะลดน้อยลงแน่นอน จันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 17.20 น.


เมื่อวันที่ 23 มี.ค.นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กำลังวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอนของกศน.ใหม่ให้ตอบโจทย์เทคโนโลยีและโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยดิจิทัล

เนื่องจากในอนาคตกลุ่มผู้เรียนกศน.ในรูปแบบการเรียนแบบกลุ่มจะลดน้อยลงแล้ว เพราะกลุ่มผู้เรียนกศน.ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนทำงานที่มีอาชีพแล้ว และบางครั้งจำเป็นต้องขาดเรียนอาจส่งผลให้เรียนไม่ทันเพื่อน ดังนั้นในประเด็นเหล่านี้กศน.จึงต้องการพลิกโฉมการเรียนการสอนใหม่เป็นการเรียนแบบห้องเรียนออนไลน์เกิดขึ้น ซึ่งขณะนี้เท่าที่รับทราบข้อมูลมีหน่วยงานกศน.ระดับพื้นที่นำร่องห้องเรียนออนไลน์ไปบ้างแล้ว

เลขาธิการ กศน. กล่าวต่อไปว่า สำหรับการเรียนในรูปแบบออนไลน์นั้นจะเป็นลักษณะของห้องเรียนกลับทาง หรือ (flipped classroom) หมายถึงการเรียนการสอนที่ผู้เรียนศึกษาสาระสำคัญของบทเรียนด้วยตนเองที่บ้าน และนำผลงานหรือปัญหาที่บันทึกไว้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูหรือเพื่อนในห้องเรียน


โดยสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของการเรียนห้องเรียนกลับทางก็คือ การใช้เทคโนโลยี การเรียนการสอนที่ทันสมัย และการให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านกิจกรรม  ซึ่งทั้งสองส่วนนี้จะกระตุ้นให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเต็มที่   

โดย กศน.นำรูปแบบห้องเรียนกลับทางขยายให้ครอบคลุมทุกศูนย์การเรียนของกศน. ทั้งนี้ไม่ต้องกังวลว่าการเรียนในลักษณะนี้จะไม่ได้คุณภาพ เพราะเราจะมีการประเมินและทดสอบทุกครั้ง รวมถึงในปีการศึกษานี้ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงจะขยายครอบทุกสถานศึกษาด้วยเช่นกันคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 35