อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

วธ.แปลวรรณกรรมอาเซียนหนุนวัฒนธรรมการอ่าน

วธ. เร่งขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้เป็นรูปธรรม คัดหนังสือ วรรณคดี และวรรณกรรมต้นฉบับจากประเทศสมาชิกอาเซียน แปลเป็นภาษาไทยประเทศละ 50 เล่ม อังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 12.57 น.


เมื่อวันที่  24 มี.ค.นายอิทธิพล คุณปลื้ม  รมว.วัฒนธรรม(วธ.) กล่าวว่า ตนได้เห็นชอบแนวการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้เป็นรูปธรรม โดยให่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) และนายมกุฏ อรฤดี ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ.2555 เร่งขับเคลื่อนโครงการแปลหนังสือ วรรณกรรม และวรรณคดีแห่งชาติอาเซียนฉบับภาษาไทย เพื่อให้คนไทยได้อ่านหนังสือดี

ด้าน นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวว่า สำหรับแนวทางการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านนั้น แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะสั้นและระยะยาว โดยในระยะสั้นหรือระยะเร่งด่วน ได้แก่ โครงการแปลหนังสือ วรรณกรรม และวรรณคดีแห่งชาติอาเซียนเป็นภาษาไทย ,กิจกรรมวัฒนธรรมร้านหนังสือ ,กิจกรรมห้องสมุดในพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ခและกิจกรรมห้องสมุดต้นแบบเมืองสงขลา ส่วนการดำเนินการระยะยาว คือ การจัดทำแผนพัฒนาระบบหนังสือและการอ่าน

อธิบดี สวธ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับโครงการแปลหนังสือ วรรณกรรม และวรรณคดีแห่งชาติอาเซียนฉบับภาษาไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สวธ. ร่วมกับ นายมกุฏ อรฤดี ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ.ซึ่งเป็นประธานโครงการฯ

พร้อมด้วยสถานทูตกลุ่มประเทศอาเซียน ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและอาเซียนศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ดำเนินการคัดเลือกหนังสือ วรรณคดี และวรรณกรรมต้นฉบับจากประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อแปลเป็นภาษาไทยประเทศละ 50 เล่ม ตั้งเป้าหมายว่าภายใน 3-5 ปี ผู้อ่านจะได้ยลโฉมหนังสือต่างๆ ในฉบับภาษาไทย

ซึ่ง สวธ.เชื่อมั่นว่าการเผยแพร่หนังสือชุดพิเศษนี้ นอกจากจะกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนสนใจการอ่านยิ่งขึ้นแล้ว ยังจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมอันดีระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก ผ่านการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในคุณค่าความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกันและกัน
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 27