อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

วช.ชี้ประเทศกลุ่มอาเซียนติดโควิดครบ เผยมี2ประเทศเกี่ยว'เชื้อร้าย'แค่2ราย

วช.เผยผลการศึกษา อาเซียนพบการติดเชื้อโรคโควิด-19 ครบทุกประเทศแล้ว และมี 6 ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเกิน 100 ราย อังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 18.43 น.


เมื่อวันที่ 24 มี.ค. ศาสตราจารย์  นายแพทย์ สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยผลการศึกษาโดย วช. ว่า ขณะนี้ (24 มีนาคม 2563) ได้พบการติดเชื้อโรคโควิด-19 ครบทุกประเทศในอาเซียนแล้ว  โดยล่าสุดเพิ่งมีรายงานการติดเชื้อจากเมียนมาร์และลาว 

ส่วนในประเทศอื่นๆ มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยพบในประเทศมาเลเซียมากที่สุด  จำนวน 1,518 ราย รองลงมาคือประเทศไทย (827 ราย), อินโดนีเซีย (686), สิงคโปร์ (509), ฟิลิปปินส์ (501), และเวียดนาม (123) ตามลำดับ  ส่วนประเทศลาวและเมียนมาร์ เพิ่งมีรายงานผู้ติดเชื้อประเทศละ 2 รายทั้งนี้มี 6 ประเทศอาเซียน ที่มีผู้ติดเชื้อเกิน 100 คนแล้ว โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อแตกต่างกันเป็นสองกลุ่ม คือ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์  มีลักษณะของเส้นกราฟที่มีความชันคล้ายคลึงกัน จำนวนผู้ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ในขณะที่ประเทศสิงคโปร์มีอัตราการเพิ่มขึ้นแบบช้าๆ  ส่วนเวียดนามเพิ่งมีผู้ติดเชื้อถึง 100 คนเมื่อวันที่ 23 มีนาคม ซึ่ง ยังต้องติดตามต่อไป

อย่างไรก็ดีตอนนี้สถานการณ์ของของโรคโควิด-19 ในอาเซียนยังเปลี่ยนแปลงได้ตลอด  สถานการณ์ของประเทศไทยตามหลังมาเลเซียประมาณ  4-5  วัน  และเร็วกว่าอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ประมาณ 2-3 วัน
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 49