อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

กรมศิลป์ปิดบริการแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ

กรมศิลปากร ประกาศปิดให้บริการ และการเข้าชมแหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.-25เม.ย.2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 19.14 น.


นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 
ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและขยายวงกว้าง กรมศิลปากรในฐานะหน่วยงาน ที่ดูแลแหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ตลอดจนโบราณสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร ซึ่งมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ตลอดจน ผู้ใช้บริการ และนักท่องเที่ยว จึงได้ออกประกาศกรมศิลปากรปิดการให้บริการและการเข้าชมแหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมในความดูแลของกรมศิลปากรทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม ถึง 25 เมษายน 2563

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 44