อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

"เสมา2" ลุยการสอนโค้ดดิ้งออนไลน์เรียนง่ายจากที่บ้าน

รมช.ศึกษาธิการ แถลงข่าวรับมือจัดการสอนและอบรมโค้ดดิ้งออนไลน์ หนีไวรัสโควิด หลังสั่งปิดสถานศึกษาทั่วประเทศ อังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 19.46 น.


เมื่อวันที่ 25 มี.ค.ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช รมช.ศึกษาธิการ  แถลงข่าวการเตรียมความพร้อมรับมือการจัดการเรียนการสอนโค้ดดิ้งท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งเป็นเหตุให้นักเรียนไม่สามารถเรียนรวมกันตามปรกติได้ ว่า แผนการรับมือเรื่องนี้ คือการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการสอนCoding ของครู Coding for Teacher (C4T) จากเดิมเป็นรูปแบบ อบรมสัมมนา ก็จะพัฒนาเป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ โดยครูทุกคน สามารถลงทะเบียนรับการอบรม และทำแบบทดสอบวัดผลความรู้ความเข้าใจผ่านระบบออนไลน์ จากที่พักได้

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้จะผลักดันให้หลักสูตรการอบรมออนไลน์นี้สามารถนับชั่วโมงพัฒนา เพื่อขอมีวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว21/2560 ได้ และเมื่อประเทศเข้าสู่ภาวะปรกติ ครูที่ผ่านการอบรม C4T ออนไลน์แล้ว ก็จะเข้ารับการอบรมการสอนแบบเข้มข้น แบบ face to faceในลำดับถัดมา

ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาจะได้รับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการจัดการสอน Coding หรือ Coding for School Director (C4S) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการสนับสนุนและจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวน Coding ในสถานศึกษา รวมไปถึงหลักสูตรสำหรับ ผู้อำนวยการเขตพื้นการศึกษา และศึกษานิเทศ ให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยคาดว่าครูจะรับการพัฒนาการสอนตามมาตรฐานครบทุกโรงเรียนทั่วประเทศภายใน ปีงบประมาณ 64

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 42