อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

มส.จี้เจ้าคณะผู้ปกครองคุมเข้มห้ามพระขับรถ

มหาเถรสมาคม กำชับเจ้าคณะผู้ปกครอง ดูแลพระภิกษุสามเณรในปกครอง ห้ามพระขับรถ ต้องถือประพฤติปฏิบัติแบบเข้ม พุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 13.54 น.


เมื่อวันที่ 25 มี.ค.นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) เมื่อวันที่ 20 มี.ค. ที่ผ่านมา ที่ประชุมมส.ได้มีการหารือกรณีที่มีข่าวว่าพระภิกษุสามเณรขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จนประสบอุบัติเหตุ ซึ่งมส.ได้มีมติให้กำชับไปยังเจ้าคณะผู้ปกครองใกล้ชิดให้ดูแลพระภิกษุสามเณรในปกครองให้มีการประพฤติปฏิบัติเรียบร้อย ทั้งให้คำนึงถึงกฎหมายบ้านเมือง และพระธรรมวินัยด้วย

โฆษกพศ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้มส.ยังรับทราบการงดจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563 ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และมีการพบผู้ป่วยด้วยเชื้อไวรัสดังกล่าว ในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วย

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการควบคุมเชื้อไวรัสดังกล่าว เพราะการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค พศ.จึงเห็นควรงดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    31%
  • ไม่เห็นด้วย
    69%

บอกต่อ : 49