อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 6 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 6 เมษายน 2563

มส.จี้เจ้าคณะผู้ปกครองคุมเข้มห้ามพระขับรถ

มหาเถรสมาคม กำชับเจ้าคณะผู้ปกครอง ดูแลพระภิกษุสามเณรในปกครอง ห้ามพระขับรถ ต้องถือประพฤติปฏิบัติแบบเข้ม พุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 13.54 น.


เมื่อวันที่ 25 มี.ค.นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) เมื่อวันที่ 20 มี.ค. ที่ผ่านมา ที่ประชุมมส.ได้มีการหารือกรณีที่มีข่าวว่าพระภิกษุสามเณรขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จนประสบอุบัติเหตุ ซึ่งมส.ได้มีมติให้กำชับไปยังเจ้าคณะผู้ปกครองใกล้ชิดให้ดูแลพระภิกษุสามเณรในปกครองให้มีการประพฤติปฏิบัติเรียบร้อย ทั้งให้คำนึงถึงกฎหมายบ้านเมือง และพระธรรมวินัยด้วย

โฆษกพศ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้มส.ยังรับทราบการงดจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563 ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และมีการพบผู้ป่วยด้วยเชื้อไวรัสดังกล่าว ในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วย

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการควบคุมเชื้อไวรัสดังกล่าว เพราะการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค พศ.จึงเห็นควรงดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 43