อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563

"สิริกร" ยัน วชช.พร้อมสอนผ่านระบบออนไลน์

นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ยัน พร้อมสอนออนไลน์ คาด 2 ปีทำได้ครบทุกหน่วยจัดทั่วประเทศ  ครูโอดเบิกค่าสอนไม่ได้ติดขัดข้อระเบียบ พฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น.


เมื่อวันที่ 26 มี.ค. ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ส่งให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ได้ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 

โดยให้สถาบันอุดมศึกษาหยุดการจัดการเรียนการสอน และให้ไปสอนแบบออนไลน์แทน ยกเว้นหลักสูตรที่ต้องมีการปฏิบัติการขอให้อยู่ในดุลยพินิจของแต่ละสถาบันนั้น 

ในส่วนของวิทยาลัยชุมชน (วชช.) ได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์มากว่าปีเศษแล้วโดยมีการตั้งคณะอนุกรรมการด้านดิจิทัล มีผู้เชี่ยวชาญในด้านดังกล่าวจากหลากหลายหน่วยงานเข้าร่วมเป็นกรรมการ เพื่อผลักดันให้ วชช.ก้าวไปสู่ Digital Community College ซึ่งล่าสุดสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ส.วชช.) ได้เจียดงบประมาณของ วชช. มาใช้ในการเตรียมความพร้อมเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน โดยการติดตั้งระบบกระจายสัญญาณไวไฟอินเตอร์เน็ต 

รวมถึงคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ที่จะรองรับระบบ ในทุกวชช.ทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงหน่วยจัดที่อยู่ในอำเภอห่างไกลที่ยังขาดอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ซึ่งส.วชช.จะปรับแผนงบประมาณประจำปี 2563 และ 2564 นำงบฯมาใช้ในการดำเนินการเรื่องนี้ เพื่อให้ทุกหน่วยจัดสามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ 100% ภายใน 2 ปี
             

นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมา ส.วชช.ยังได้จัดฝึกอบรมครู อาจารย์ผู้สอน ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ทั้ง Google Classroom , Microsoft zoom และระบบอื่น ๆ รวมทั้งสอนการทำคอนเทนต์ และการทำคลิปวิดีโอสั้น ประมาณ 8-9 นาที 

ซึ่งเบื้องต้นได้กำหนดให้ วชช.ทำคลิปวิดีโอสั้นเกี่ยวกับหลักสูตรระยะสั้นที่น่าสนใจที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละวิทยาลัย แห่งละ 1 เรื่อง เช่น ที่ วชช.แพร่ ทำคลิปสอนการทำลาบแพร่ เป็นต้น ทั้งนี้คาดว่าภายใน 1-2 เดือนข้างหน้านี้ วชช.จะมีสื่อการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นในรูปแบบของคลิปวิดีโอสั้นให้นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ได้ไม่น้อยกว่า 20 เรื่อง 

สำหรับหลักสูตรอนุปริญญาซึ่งนักศึกษา วชช.จะต้องเรียน 9 วิชาพื้นฐาน เราได้จัดทำคอนเทนต์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนผ่านระบบออนไลน์แล้ว 3 วิชา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ Digital  Literacy คาดว่า วชช.ทั่วประเทศจะสามารถนำมาใช้จัดการเรียนการสอนได้ในเดือน มิ.ย.นี้  
              
“ อย่างไรก็ตามสิ่งที่เป็นปัญหาในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในขณะนี้ก็คือ อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถเบิกค่าสอนได้ เนื่องจากติดขัดในเรื่องของกฏระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ซึ่งจะต้องมีการหารือเพื่อแก้ไขระเบียบดังกล่าวกับทางกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังโดยด่วน เพราะไม่เช่นนั้นก็คงไม่มีอาจารย์คนไหนที่จะมาสอนผ่านระบบออนไลน์อย่างแน่นอนเพราะสอนแล้วไม่สามารถเบิกค่าตอบแทนได้" ดร.สิริกร กล่าว 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

บอกต่อ : 46