อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

มจร ให้ทุนวิจัยหลักพุทธแก้ "ความคิดติดโควิด" 

"พระมหาหรรษา" เผย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้ทุนวิจัยหลักพุทธแก้ “ความคิดติดโควิด”  ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 12.49 น.


เมื่อวันที่ 27 มี.ค.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เปิดเผยว่า  วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ เตรียมมอบทุนวิจัยร่วมแก้ความคิดติดโควิด ทุนละ 50,000 จำนวน 2 ทุน เพื่อวิจัยหาแนวทางในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 จนกลายเป็นทำให้คนมีความคิดติดโควิด-19 

เพื่อหาคำตอบในทางพระพุทธศาสนาจะร่วมตอบปัญหานี้อย่างไร จึงจะทำให้มนุษย์เผชิญหน้ากับโรคร้ายอย่างมีสติ ดังนั้นทางวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร จึงจะมอบทุนวิจัยร่วมระหว่างนักสาธารณสุข นักการแพทย์ นักจิตวิทยา และนักวิชาการนักปฏิบัติด้านพระพุทธศาสนา 

โดยให้เสนอโครงร่างภายในวันที่ 30 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ได้รับทุน ภายในวันที่  10  พ.ค. 2563 ส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 30 ต.ค.2563 สอบถามได้ที่ พระบารมี นนฺทธมฺมิโก โทร.063-2695899

พระมหาหรรษา กล่าวต่อไปว่า การระบาดของโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในสังคมไทยและทั่วทุกมุมของโลกในขณะนี้ นอกเหนือจาก ยานอก ที่จะรักษากายของเราแล้ว สติ จึงเป็น ยาใน ที่จะทำหน้าที่คอยคุ้มครองป้องกันกายใจของเราให้เผชิญหน้ากับโรคร้ายได้อย่างตื่นรู้ 

โดยไม่ตื่นตระหนก วิตกกังวลมากจนความคิดติดโรคโควิด ตัวสติจะช่วยเตือนเราให้ตื่นรู้ และพร้อมจะเผชิญหน้ากับโรคร้ายอย่างรู้เท่าทัน ไม่ตื่นตระหนกตกใจไปกับข่าวสารต่างๆ จนเกิดอาการหมกมุ่นและเคร่งเครียดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ ทั้งนี้ การตื่นรู้ คือ สภาวะของการไม่ประมาท 

หากแต่พยายามสร้างการตระหนักรู้ว่าที่ใดควรไป หรือไม่ควรเข้าไปหมกมุ่นหรือคลุกคลี อีกทั้งจะทำหน้าที่เฝ้าระวังตัวเองไม่ให้เป็นพาหะนำโรคร้ายไปสู่ครอบครัว และคนอื่นๆ ในสังคมรอบข้าง รวมไปถึงการหมั่นตรวจตราและสังเกตความผิดปกติที่เกิดกับตัวเองด้วย
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

บอกต่อ : 42