อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

"ณรงค์" กำชับมาตรการสกัดโควิดของสอศ.

เลขาธิการ กอศ. ถก ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนท์ กำชับมาตรการสกัดโควิด-19 ของรัฐบาลและศธ .ต้องปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 13.07 น.


เมื่อวันที่ 27 มี.ค.นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมมอบนโยบายผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนท์ให้แก่ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศว่า เป็นการซักซ้อมความเข้าใจและมาตรการการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีประกาศแจ้งปิดสถานศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงการประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ของรัฐบาล  

ดังนั้นในส่วนของบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ต้องปฎิบัติตามข้อสั่งการและมาตรการต่างๆของศธ.และรัฐบาลที่ประกาศออกมาอย่างเคร่งครัด เพราะขณะนี้สอศ.การรับนักเรียนนักศึกษาของอาชีวะ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาก็ต้องเลื่อนการดำเนินการออกไปก่อน รวมถึงมีนักศึกษาอาชีวะทีเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่จำนวนหนึ่งที่ยังต้องเฝ้าระวัง ดังนั้นขอให้ทุกวิทยาลัยร่วมมือตามมาตรการต่างๆที่ออกมาด้วย

นอกจากนี้สอศ.ยังได้รับเสียงสะท้อนจากผู้เกี่ยวข้องด้วยว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่รวมภาระกิจรณรงค์หยุดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีส่วนร่วมกับชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการจัดทำหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือแจกจ่ายให้แก่ประชาชน ซึ่งถือเป็นภารกิจช่วยเหลือทางสังคม
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 48