อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

"ณรงค์" เซ็ตระบบอาชีวะเอกชนขนาดเล็กหลังเด็กลด

เลขาธิการ กอศ.เตรียมวิเคราะห์ข้อมูลวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนและรัฐขนาดเล็ก หลังพบเด็กสมัครเรียนลดน้อยลง ย้ำ วิทยาลัยเอกชนที่ตั้งใหม่ต้องบริหารงานให้มีคุณภาพ อย่าใช้กติกาบริหารไม่ดีจนให้รัฐต้องมาช่วยดูแล อังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 16.51 น.


เมื่อวันที่ 31 มี.ค.นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่มีข้อเรียกร้องจากกลุ่มวิทยาลัยอาชีวะเอกชนต้องการให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดูแลกลุ่มวิทยาลัยอาชีวะเอกชนขนาดเล็กที่ประสบปัญหาผู้เรียนลดลงนั้น

ขณะนี้ตนกำลังเซ็ตระบบและวิเคราะห์ข้อมูลวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนและรัฐ ซึ่งปัญหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาขนาดเล็กมีผู้เรียนลดน้อยลงนั้นไม่ใช่มีแค่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่ได้รับผลกระทบ แต่วิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ตนจะต้องมาคลี่ปัญหาเหล่านี้ใหม่
           
“ผมต้องการทบทวนว่าสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาวิทยาลัยอาชีวะเอกชนคืออะไร เพราะการก่อตั้งวิทยาลัยขึ้นมาหนึ่งแห่งต้องมีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าบุคลากร ค่าวัสดุการเรียนการสอน ซึ่งเจ้าของวิทยาลัยเอกชนบางแห่งที่ตั้งขึ้นก็มีเงินทุนสูง แต่บางแห่งก่อตั้งวิทยาลัยเพื่อธุรกิจ คือ การกู้เงินมาทำ" นายณรงค์ กล่าว  

ดังนั้นจะต้องวิเคราห์ดูว่าวิทยาลัยอาชีวะเอกชนขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบและอยู่ไม่ได้เกิดจากอะไร เช่น ไม่ได้คุณภาพจนไม่มีเด็กมาสมัครเรียนหรือไม่ หรือในเขตพื้นที่นั้นๆมีวิทยาลัยของรัฐรับเด็กไปหมด เป็นต้น อีกทั้งหลายพื้นที่มีวิทยาลัยมากกว่าเด็ก และอีกหลายพื้นที่เด็กก็มีจำนวนมากกว่าวิทยาลัย

ดังนั้นในพื้นที่ที่มีเด็กมากกว่าวิทยาลัยแต่ไม่มีเด็กไปสมัครเรียนก็เท่ากับเป็นการสะท้อนเรื่องคุณภาพ ซึ่งเราต้องมานั่งแยกโรคและทบทวนกันด้วยเหตุผลตามข้อเท็จจริง ไม่ใช่ว่าใครอยากจะก่อตั้งวิทยาลัยขึ้นใหม่แต่เมื่อบริหารจัดการได้ไม่ดีไม่มีคุณภาพ กลับต้องการให้รัฐเข้ามาช่วยอุ้ม ซึ่งวิธีการแบบนี้ไม่ถูกต้องและผมไม่ต้องการกติกาลักษณะนี้แน่นอน ” เลขาธิการ กอศ.กล่าว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น